Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   08-24-2021
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
31 Walter
 Annie
ZTZ+2150 
 2 Paula
 Els
33 Diane
 Leo
ZTZ=90 
 3 Inge
 Stan
35 Pieter
 Marleen
ZTZ+2150 
 4 Johan
 Paul
37 Hilde
 Ludo
ZTZ-1 50
 5 Leo
 Lieve
32 Paul
 Marjo
ZTZ+1120 
 6 August
 Jef
34 Walter
 Johan
N-1 50
 7 Hermine
 Geert
36 Maria
 Josephine
Z-1 50
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
31 Walter
 Annie
N-1 100
 2 Paula
 Els
33 Diane
 Leo
N+1140 
 3 Inge
 Stan
35 Pieter
 Marleen
ZTN-1 100
 4 Johan
 Paul
37 Hilde
 Ludo
ZTZ-1 100
 5 Leo
 Lieve
32 Paul
 Marjo
N=140 
 6 August
 Jef
34 Walter
 Johan
ZTN=120 
 7 Hermine
 Geert
36 Maria
 Josephine
ZTZ=120 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
31 Walter
 Annie
W= 620
 2 Paula
 Els
33 Diane
 Leo
Z-1 50
 3 Inge
 Stan
35 Pieter
 Marleen
Z-1 50
 4 Johan
 Paul
37 Hilde
 Ludo
Z-3 150
 5 Leo
 Lieve
32 Paul
 Marjo
Z-1 50
 6 August
 Jef
34 Walter
 Johan
O= 140
 7 Hermine
 Geert
36 Maria
 Josephine
N-1 50
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
31 Walter
 Annie
O+3 200
 2 Paula
 Els
33 Diane
 Leo
ZTW= 600
 3 Inge
 Stan
35 Pieter
 Marleen
W-1100 
 4 Johan
 Paul
37 Hilde
 Ludo
O+1 650
 5 Leo
 Lieve
32 Paul
 Marjo
ZTW-1100 
 6 August
 Jef
34 Walter
 Johan
ZTW= 600
 7 Hermine
 Geert
36 Maria
 Josephine
ZTW+1 630
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
37 Hilde
 Ludo
ZTO-150 
 2 Paula
 Els
32 Paul
 Marjo
ZTO+1 150
 3 Inge
 Stan
34 Walter
 Johan
ZTO= 120
 4 Johan
 Paul
36 Maria
 Josephine
W+2 170
 5 Leo
 Lieve
31 Walter
 Annie
N-2 200
 6 August
 Jef
33 Diane
 Leo
ZTO+1 150
 7 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
ZTO+1 150
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
37 Hilde
 Ludo
O-2200 
 2 Paula
 Els
32 Paul
 Marjo
O= 600
 3 Inge
 Stan
34 Walter
 Johan
ZTO-1100 
 4 Johan
 Paul
36 Maria
 Josephine
ZTO= 600
 5 Leo
 Lieve
31 Walter
 Annie
O= 600
 6 August
 Jef
33 Diane
 Leo
ZTO= 600
 7 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
ZTO+1 630
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
37 Hilde
 Ludo
O-1100 
 2 Paula
 Els
32 Paul
 Marjo
O-1100 
 3 Inge
 Stan
34 Walter
 Johan
W-1100 
 4 Johan
 Paul
36 Maria
 Josephine
O= 140
 5 Leo
 Lieve
31 Walter
 Annie
ZTW= 600
 6 August
 Jef
33 Diane
 Leo
O= 620
 7 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
O= 620
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
37 Hilde
 Ludo
W+1 140
 2 Paula
 Els
32 Paul
 Marjo
O+2 200
 3 Inge
 Stan
34 Walter
 Johan
ZTN-2 100
 4 Johan
 Paul
36 Maria
 Josephine
Z+1140 
 5 Leo
 Lieve
31 Walter
 Annie
Z+3200 
 6 August
 Jef
33 Diane
 Leo
W-150 
 7 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
W+1 170
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
36 Maria
 Josephine
ZTN+1430 
 2 Paula
 Els
31 Walter
 Annie
ZTN+2460 
 3 Inge
 Stan
33 Diane
 Leo
Z+2150 
 4 Johan
 Paul
35 Pieter
 Marleen
ZTN+3490 
 5 Leo
 Lieve
37 Hilde
 Ludo
ZTN+2460 
 6 August
 Jef
32 Paul
 Marjo
ZTN+1430 
 7 Hermine
 Geert
34 Walter
 Johan
ZTN+1430 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
36 Maria
 Josephine
ZTW-2200 
 2 Paula
 Els
31 Walter
 Annie
ZTW-2200 
 3 Inge
 Stan
33 Diane
 Leo
N-1 100
 4 Johan
 Paul
35 Pieter
 Marleen
ZTW-1100 
 5 Leo
 Lieve
37 Hilde
 Ludo
ZTW-2200 
 6 August
 Jef
32 Paul
 Marjo
N=110 
 7 Hermine
 Geert
34 Walter
 Johan
N=110 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
36 Maria
 Josephine
W= 980
 2 Paula
 Els
31 Walter
 Annie
W+2 480
 3 Inge
 Stan
33 Diane
 Leo
W+2 480
 4 Johan
 Paul
35 Pieter
 Marleen
W+1 480
 5 Leo
 Lieve
37 Hilde
 Ludo
O+4 230
 6 August
 Jef
32 Paul
 Marjo
W+1 480
 7 Hermine
 Geert
34 Walter
 Johan
W+2 480
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
36 Maria
 Josephine
Z+3170 
 2 Paula
 Els
31 Walter
 Annie
ZTN+2180 
 3 Inge
 Stan
33 Diane
 Leo
!O-2300 
 4 Johan
 Paul
35 Pieter
 Marleen
Z+1620 
 5 Leo
 Lieve
37 Hilde
 Ludo
Z+3150 
 6 August
 Jef
32 Paul
 Marjo
ZTN+2180 
 7 Hermine
 Geert
34 Walter
 Johan
Z+4170 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
35 Pieter
 Marleen
ZTO+1 630
 2 Paula
 Els
37 Hilde
 Ludo
W+2 130
 3 Inge
 Stan
32 Paul
 Marjo
W+3 150
 4 Johan
 Paul
34 Walter
 Johan
O+3 170
 5 Leo
 Lieve
36 Maria
 Josephine
!Z+1360 
 6 August
 Jef
31 Walter
 Annie
W+2 130
 7 Hermine
 Geert
33 Diane
 Leo
Z-2 200
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
35 Pieter
 Marleen
N-2 100
 2 Paula
 Els
37 Hilde
 Ludo
Z-2 100
 3 Inge
 Stan
32 Paul
 Marjo
Z-1 50
 4 Johan
 Paul
34 Walter
 Johan
Z-1 50
 5 Leo
 Lieve
36 Maria
 Josephine
O-150 
 6 August
 Jef
31 Walter
 Annie
ZTO= 90
 7 Hermine
 Geert
33 Diane
 Leo
Z-4 200
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
35 Pieter
 Marleen
ZTN+1630 
 2 Paula
 Els
37 Hilde
 Ludo
N=1430 
 3 Inge
 Stan
32 Paul
 Marjo
Z+1650 
 4 Johan
 Paul
34 Walter
 Johan
Z+3230 
 5 Leo
 Lieve
36 Maria
 Josephine
ZTZ+1630 
 6 August
 Jef
31 Walter
 Annie
N+1650 
 7 Hermine
 Geert
33 Diane
 Leo
N=1430 
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
35 Pieter
 Marleen
N=140 
 2 Paula
 Els
37 Hilde
 Ludo
N+1140 
 3 Inge
 Stan
32 Paul
 Marjo
O= 620
 4 Johan
 Paul
34 Walter
 Johan
N=140 
 5 Leo
 Lieve
36 Maria
 Josephine
O= 620
 6 August
 Jef
31 Walter
 Annie
O= 620
 7 Hermine
 Geert
33 Diane
 Leo
N=140 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
34 Walter
 Johan
N-1 50
 2 Paula
 Els
36 Maria
 Josephine
N=140 
 3 Inge
 Stan
31 Walter
 Annie
N+1140 
 4 Johan
 Paul
33 Diane
 Leo
Z+1170 
 5 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
N+1450 
 6 August
 Jef
37 Hilde
 Ludo
N+2200 
 7 Hermine
 Geert
32 Paul
 Marjo
N-1 50
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
34 Walter
 Johan
N+1110 
 2 Paula
 Els
36 Maria
 Josephine
N=110 
 3 Inge
 Stan
31 Walter
 Annie
N=110 
 4 Johan
 Paul
33 Diane
 Leo
ZTZ+1120 
 5 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
ZTN-2 200
 6 August
 Jef
37 Hilde
 Ludo
N=110 
 7 Hermine
 Geert
32 Paul
 Marjo
N+190 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
34 Walter
 Johan
Z+1480 
 2 Paula
 Els
36 Maria
 Josephine
Z=420 
 3 Inge
 Stan
31 Walter
 Annie
Z=420 
 4 Johan
 Paul
33 Diane
 Leo
Z+1450 
 5 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
Z+1450 
 6 August
 Jef
37 Hilde
 Ludo
Z+1450 
 7 Hermine
 Geert
32 Paul
 Marjo
Z+1450 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
34 Walter
 Johan
Z=90 
 2 Paula
 Els
36 Maria
 Josephine
W-2200 
 3 Inge
 Stan
31 Walter
 Annie
Z+1110 
 4 Johan
 Paul
33 Diane
 Leo
Z+2130 
 5 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
Z=90 
 6 August
 Jef
37 Hilde
 Ludo
N-1 100
 7 Hermine
 Geert
32 Paul
 Marjo
W-2200 
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
33 Diane
 Leo
O= 420
 2 Paula
 Els
35 Pieter
 Marleen
O= 420
 3 Inge
 Stan
37 Hilde
 Ludo
O+1 170
 4 Johan
 Paul
32 Paul
 Marjo
O= 420
 5 Leo
 Lieve
34 Walter
 Johan
O-150 
 6 August
 Jef
36 Maria
 Josephine
W+1 450
 7 Hermine
 Geert
31 Walter
 Annie
O+1 450
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
33 Diane
 Leo
N+3200 
 2 Paula
 Els
35 Pieter
 Marleen
N+2480 
 3 Inge
 Stan
37 Hilde
 Ludo
N+1450 
 4 Johan
 Paul
32 Paul
 Marjo
N+1450 
 5 Leo
 Lieve
34 Walter
 Johan
N+1450 
 6 August
 Jef
36 Maria
 Josephine
N+2480 
 7 Hermine
 Geert
31 Walter
 Annie
N=420 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
33 Diane
 Leo
ZTW+3 690
 2 Paula
 Els
35 Pieter
 Marleen
ZTW= 600
 3 Inge
 Stan
37 Hilde
 Ludo
ZTW+2 660
 4 Johan
 Paul
32 Paul
 Marjo
ZTW+2 660
 5 Leo
 Lieve
34 Walter
 Johan
ZTW+1 630
 6 August
 Jef
36 Maria
 Josephine
ZTW= 600
 7 Hermine
 Geert
31 Walter
 Annie
ZTW+1 630
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
33 Diane
 Leo
ZTW+1 430
 2 Paula
 Els
35 Pieter
 Marleen
O-150 
 3 Inge
 Stan
37 Hilde
 Ludo
ZTW-150 
 4 Johan
 Paul
32 Paul
 Marjo
ZTW+2 460
 5 Leo
 Lieve
34 Walter
 Johan
ZTW-150 
 6 August
 Jef
36 Maria
 Josephine
O-150 
 7 Hermine
 Geert
31 Walter
 Annie
ZTO+1 430
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
32 Paul
 Marjo
Z+1140 
 2 Paula
 Els
34 Walter
 Johan
Z-1 50
 3 Inge
 Stan
36 Maria
 Josephine
Z+1170 
 4 Johan
 Paul
31 Walter
 Annie
Z+1140 
 5 Leo
 Lieve
33 Diane
 Leo
Z=140 
 6 August
 Jef
35 Pieter
 Marleen
Z=110 
 7 Hermine
 Geert
37 Hilde
 Ludo
Z-1 50
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
32 Paul
 Marjo
N=140 
 2 Paula
 Els
34 Walter
 Johan
N+1650 
 3 Inge
 Stan
36 Maria
 Josephine
N+2200 
 4 Johan
 Paul
31 Walter
 Annie
N+4230 
 5 Leo
 Lieve
33 Diane
 Leo
W-3300 
 6 August
 Jef
35 Pieter
 Marleen
N+3200 
 7 Hermine
 Geert
37 Hilde
 Ludo
N+4200 
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
32 Paul
 Marjo
N=140 
 2 Paula
 Els
34 Walter
 Johan
N=420 
 3 Inge
 Stan
36 Maria
 Josephine
N+2170 
 4 Johan
 Paul
31 Walter
 Annie
N+1170 
 5 Leo
 Lieve
33 Diane
 Leo
N+1170 
 6 August
 Jef
35 Pieter
 Marleen
!O-3500 
 7 Hermine
 Geert
37 Hilde
 Ludo
N+1170 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Roger
32 Paul
 Marjo
W= 110
 2 Paula
 Els
34 Walter
 Johan
W-3150 
 3 Inge
 Stan
36 Maria
 Josephine
N=140 
 4 Johan
 Paul
31 Walter
 Annie
N=140 
 5 Leo
 Lieve
33 Diane
 Leo
W-2100 
 6 August
 Jef
35 Pieter
 Marleen
W= 140
 7 Hermine
 Geert
37 Hilde
 Ludo
N-1 100