Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   09-14-2021
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Inge
 Stan
Z-1 50
 2 Monique
 Mie
33 Pieter
 Marleen
N-1 50
 4 Annie
 Roger
35 Paul
 Marjo
ZTO-150 
 6 Jos
 Walter
32 Hermine
 Geert
Z-2 100
 34 Maria
 Josephine
3 Hilde
 Ludo
ZTZ+1120 
 36 Heidi
 Greet
5 Leo
 Lieve
ZTO= 90
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Inge
 Stan
ZTW= 400
 2 Monique
 Mie
33 Pieter
 Marleen
O-150 
 4 Annie
 Roger
35 Paul
 Marjo
ZTW-150 
 6 Jos
 Walter
32 Hermine
 Geert
W-150 
 34 Maria
 Josephine
3 Hilde
 Ludo
W+1 140
 36 Heidi
 Greet
5 Leo
 Lieve
ZTO+1 430
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Inge
 Stan
O+1 140
 2 Monique
 Mie
33 Pieter
 Marleen
N-1 50
 4 Annie
 Roger
35 Paul
 Marjo
ZTZ+2460 
 6 Jos
 Walter
32 Hermine
 Geert
Z+1150 
 34 Maria
 Josephine
3 Hilde
 Ludo
ZTZ+2150 
 36 Heidi
 Greet
5 Leo
 Lieve
O= 620
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Inge
 Stan
N-1 100
 2 Monique
 Mie
33 Pieter
 Marleen
N+1650 
 4 Annie
 Roger
35 Paul
 Marjo
N=140 
 6 Jos
 Walter
32 Hermine
 Geert
N=620 
 34 Maria
 Josephine
3 Hilde
 Ludo
N+1650 
 36 Heidi
 Greet
5 Leo
 Lieve
N+1650 
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
3 Hilde
 Ludo
W= 110
 2 Monique
 Mie
32 Hermine
 Geert
W+1 170
 4 Annie
 Roger
31 Inge
 Stan
W= 110
 5 Leo
 Lieve
6 Jos
 Walter
W-150 
 33 Pieter
 Marleen
35 Paul
 Marjo
W+2 170
 36 Heidi
 Greet
34 Maria
 Josephine
W-2100 
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
3 Hilde
 Ludo
O+1 140
 2 Monique
 Mie
32 Hermine
 Geert
ZTO= 600
 4 Annie
 Roger
31 Inge
 Stan
O= 140
 5 Leo
 Lieve
6 Jos
 Walter
O= 620
 33 Pieter
 Marleen
35 Paul
 Marjo
ZTW+3 690
 36 Heidi
 Greet
34 Maria
 Josephine
ZTO= 600
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
3 Hilde
 Ludo
W+1 650
 2 Monique
 Mie
32 Hermine
 Geert
W= 620
 4 Annie
 Roger
31 Inge
 Stan
W+1 650
 5 Leo
 Lieve
6 Jos
 Walter
!N-3 800
 33 Pieter
 Marleen
35 Paul
 Marjo
W= 620
 36 Heidi
 Greet
34 Maria
 Josephine
W= 620
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
3 Hilde
 Ludo
Z+1140 
 2 Monique
 Mie
32 Hermine
 Geert
Z-2 100
 4 Annie
 Roger
31 Inge
 Stan
W-150 
 5 Leo
 Lieve
6 Jos
 Walter
W-150 
 33 Pieter
 Marleen
35 Paul
 Marjo
ZTW-2100 
 36 Heidi
 Greet
34 Maria
 Josephine
W-150 
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
2 Monique
 Mie
ZTN=990 
 3 Hilde
 Ludo
33 Pieter
 Marleen
ZTN+1430 
 4 Annie
 Roger
6 Jos
 Walter
ZTN-1 50
 31 Inge
 Stan
34 Maria
 Josephine
ZTN+3490 
 32 Hermine
 Geert
5 Leo
 Lieve
ZTN+3490 
 36 Heidi
 Greet
35 Paul
 Marjo
ZTN+4240 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
2 Monique
 Mie
N+1140 
 3 Hilde
 Ludo
33 Pieter
 Marleen
Z=90 
 4 Annie
 Roger
6 Jos
 Walter
N=110 
 31 Inge
 Stan
34 Maria
 Josephine
N=110 
 32 Hermine
 Geert
5 Leo
 Lieve
N=110 
 36 Heidi
 Greet
35 Paul
 Marjo
N+1140 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
2 Monique
 Mie
N+3150 
 3 Hilde
 Ludo
33 Pieter
 Marleen
O-3150 
 4 Annie
 Roger
6 Jos
 Walter
N+2130 
 31 Inge
 Stan
34 Maria
 Josephine
ZTZ=400 
 32 Hermine
 Geert
5 Leo
 Lieve
ZTZ-1 50
 36 Heidi
 Greet
35 Paul
 Marjo
N=110 
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
2 Monique
 Mie
W-150 
 3 Hilde
 Ludo
33 Pieter
 Marleen
W+1 140
 4 Annie
 Roger
6 Jos
 Walter
W+1 140
 31 Inge
 Stan
34 Maria
 Josephine
W+2 170
 32 Hermine
 Geert
5 Leo
 Lieve
W= 110
 36 Heidi
 Greet
35 Paul
 Marjo
W-150 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
32 Hermine
 Geert
!O= 730
 2 Monique
 Mie
31 Inge
 Stan
O= 140
 3 Hilde
 Ludo
5 Leo
 Lieve
O-1100 
 4 Annie
 Roger
34 Maria
 Josephine
O+1 140
 33 Pieter
 Marleen
36 Heidi
 Greet
O= 140
 35 Paul
 Marjo
6 Jos
 Walter
!O-1200 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
32 Hermine
 Geert
W+1 90
 2 Monique
 Mie
31 Inge
 Stan
Z=110 
 3 Hilde
 Ludo
5 Leo
 Lieve
W= 110
 4 Annie
 Roger
34 Maria
 Josephine
W= 110
 33 Pieter
 Marleen
36 Heidi
 Greet
W+1 110
 35 Paul
 Marjo
6 Jos
 Walter
O+2 130
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
32 Hermine
 Geert
ZTW-3150 
 2 Monique
 Mie
31 Inge
 Stan
O= 420
 3 Hilde
 Ludo
5 Leo
 Lieve
O+2 170
 4 Annie
 Roger
34 Maria
 Josephine
!N-2 500
 33 Pieter
 Marleen
36 Heidi
 Greet
O+1 140
 35 Paul
 Marjo
6 Jos
 Walter
ZTW-150 
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
32 Hermine
 Geert
O+1 650
 2 Monique
 Mie
31 Inge
 Stan
O= 620
 3 Hilde
 Ludo
5 Leo
 Lieve
O+1 650
 4 Annie
 Roger
34 Maria
 Josephine
O+1 650
 33 Pieter
 Marleen
36 Heidi
 Greet
O+1 650
 35 Paul
 Marjo
6 Jos
 Walter
O+1 650
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
6 Jos
 Walter
Z+1450 
 2 Monique
 Mie
34 Maria
 Josephine
Z+1450 
 4 Annie
 Roger
36 Heidi
 Greet
Z+1450 
 5 Leo
 Lieve
35 Paul
 Marjo
Z-1 50
 31 Inge
 Stan
3 Hilde
 Ludo
Z+3200 
 32 Hermine
 Geert
33 Pieter
 Marleen
Z+1450 
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
6 Jos
 Walter
W= 420
 2 Monique
 Mie
34 Maria
 Josephine
W-150 
 4 Annie
 Roger
36 Heidi
 Greet
W+1 170
 5 Leo
 Lieve
35 Paul
 Marjo
W+2 170
 31 Inge
 Stan
3 Hilde
 Ludo
W+1 170
 32 Hermine
 Geert
33 Pieter
 Marleen
W= 420
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
6 Jos
 Walter
W+1 1460
 2 Monique
 Mie
34 Maria
 Josephine
O+3 710
 4 Annie
 Roger
36 Heidi
 Greet
O+1 650
 5 Leo
 Lieve
35 Paul
 Marjo
O+3 710
 31 Inge
 Stan
3 Hilde
 Ludo
O+3 230
 32 Hermine
 Geert
33 Pieter
 Marleen
O+1 650
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
6 Jos
 Walter
!N-5 1400
 2 Monique
 Mie
34 Maria
 Josephine
O-3300 
 4 Annie
 Roger
36 Heidi
 Greet
N-2 200
 5 Leo
 Lieve
35 Paul
 Marjo
N-5 500
 31 Inge
 Stan
3 Hilde
 Ludo
N-2 200
 32 Hermine
 Geert
33 Pieter
 Marleen
ZTW-2200 
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
35 Paul
 Marjo
O= 420
 2 Monique
 Mie
3 Hilde
 Ludo
O+2 170
 4 Annie
 Roger
5 Leo
 Lieve
O-150 
 6 Jos
 Walter
36 Heidi
 Greet
O+1 170
 32 Hermine
 Geert
34 Maria
 Josephine
O+1 450
 33 Pieter
 Marleen
31 Inge
 Stan
O= 420
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
35 Paul
 Marjo
N-3 150
 2 Monique
 Mie
3 Hilde
 Ludo
N+1130 
 4 Annie
 Roger
5 Leo
 Lieve
N-1 50
 6 Jos
 Walter
36 Heidi
 Greet
Z-1 50
 32 Hermine
 Geert
34 Maria
 Josephine
Z-1 50
 33 Pieter
 Marleen
31 Inge
 Stan
N+1130 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
35 Paul
 Marjo
W-1100 
 2 Monique
 Mie
3 Hilde
 Ludo
W-1100 
 4 Annie
 Roger
5 Leo
 Lieve
ZTW-1100 
 6 Jos
 Walter
36 Heidi
 Greet
ZTW+1 120
 32 Hermine
 Geert
34 Maria
 Josephine
ZTO+1 150
 33 Pieter
 Marleen
31 Inge
 Stan
!Z=710 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
35 Paul
 Marjo
W+1 450
 2 Monique
 Mie
3 Hilde
 Ludo
N+1130 
 4 Annie
 Roger
5 Leo
 Lieve
W+2 200
 6 Jos
 Walter
36 Heidi
 Greet
W+1 450
 32 Hermine
 Geert
34 Maria
 Josephine
N-1 50
 33 Pieter
 Marleen
31 Inge
 Stan
W+1 450
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
5 Leo
 Lieve
N-1 50
 4 Annie
 Roger
33 Pieter
 Marleen
W= 90
 31 Inge
 Stan
32 Hermine
 Geert
W-1100 
 34 Maria
 Josephine
6 Jos
 Walter
ZTN-2 100
 35 Paul
 Marjo
2 Monique
 Mie
W= 90
 36 Heidi
 Greet
3 Hilde
 Ludo
ZTZ+2180 
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
5 Leo
 Lieve
W= 620
 4 Annie
 Roger
33 Pieter
 Marleen
W+2 170
 31 Inge
 Stan
32 Hermine
 Geert
W= 620
 34 Maria
 Josephine
6 Jos
 Walter
W+2 170
 35 Paul
 Marjo
2 Monique
 Mie
O= 620
 36 Heidi
 Greet
3 Hilde
 Ludo
W= 620
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
5 Leo
 Lieve
ZTO+2 460
 4 Annie
 Roger
33 Pieter
 Marleen
ZTO= 400
 31 Inge
 Stan
32 Hermine
 Geert
ZTO= 400
 34 Maria
 Josephine
6 Jos
 Walter
ZTO-150 
 35 Paul
 Marjo
2 Monique
 Mie
ZTO+2 460
 36 Heidi
 Greet
3 Hilde
 Ludo
O= 420
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
5 Leo
 Lieve
ZTO+1 430
 4 Annie
 Roger
33 Pieter
 Marleen
ZTO= 400
 31 Inge
 Stan
32 Hermine
 Geert
ZTO+1 430
 34 Maria
 Josephine
6 Jos
 Walter
O+2 130
 35 Paul
 Marjo
2 Monique
 Mie
ZTO= 400
 36 Heidi
 Greet
3 Hilde
 Ludo
ZTO+1 430