Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   08-02-2022
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
31 Diane
 Leo
ZTN-2 100
 2 Paula
 Els
33 Johan
 Paul
ZTN+1430 
 3 Marc
 Denise
35 Pieter
 Marleen
ZTN-2 100
 4 Eddie
 Mien
37 Inge
 Stan
ZTN-2 100
 5 Jos
 Walter
32 Pieter
 Ulrike
ZTN=400 
 6 Hermine
 Geert
39 Paul
 Marjo
ZTZ+2150 
 7 Hilde
 Ludo
36 Monique
 Gerrie
ZTN+2460 
 8 Monique
 Mie
38 Jef
 Jeannine
ZTZ=400 
 9 Annie
 Roger
34 Ineke
 Louis
ZTN-1 50
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
31 Diane
 Leo
O+2 170
 2 Paula
 Els
33 Johan
 Paul
O= 140
 3 Marc
 Denise
35 Pieter
 Marleen
O= 420
 4 Eddie
 Mien
37 Inge
 Stan
O= 420
 5 Jos
 Walter
32 Pieter
 Ulrike
O+1 170
 6 Hermine
 Geert
39 Paul
 Marjo
O-150 
 7 Hilde
 Ludo
36 Monique
 Gerrie
O+1 140
 8 Monique
 Mie
38 Jef
 Jeannine
N-3 300
 9 Annie
 Roger
34 Ineke
 Louis
O= 110
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
31 Diane
 Leo
W-1100 
 2 Paula
 Els
33 Johan
 Paul
ZTO+2 150
 3 Marc
 Denise
35 Pieter
 Marleen
W-1100 
 4 Eddie
 Mien
37 Inge
 Stan
W= 140
 5 Jos
 Walter
32 Pieter
 Ulrike
W= 110
 6 Hermine
 Geert
39 Paul
 Marjo
W= 140
 7 Hilde
 Ludo
36 Monique
 Gerrie
W= 140
 8 Monique
 Mie
38 Jef
 Jeannine
ZTW-1100 
 9 Annie
 Roger
34 Ineke
 Louis
W-1100 
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
31 Diane
 Leo
W= 80
 2 Paula
 Els
33 Johan
 Paul
W-1100 
 3 Marc
 Denise
35 Pieter
 Marleen
N+190 
 4 Eddie
 Mien
37 Inge
 Stan
W-1100 
 5 Jos
 Walter
32 Pieter
 Ulrike
W-1100 
 6 Hermine
 Geert
39 Paul
 Marjo
W= 80
 7 Hilde
 Ludo
36 Monique
 Gerrie
N+190 
 8 Monique
 Mie
38 Jef
 Jeannine
N=70 
 9 Annie
 Roger
34 Ineke
 Louis
W= 110
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
37 Inge
 Stan
W+1 450
 2 Paula
 Els
32 Pieter
 Ulrike
W+3 200
 3 Marc
 Denise
34 Ineke
 Louis
W+3 230
 4 Eddie
 Mien
38 Jef
 Jeannine
O+1 450
 5 Jos
 Walter
31 Diane
 Leo
W+4 230
 6 Hermine
 Geert
33 Johan
 Paul
O+3 200
 7 Hilde
 Ludo
35 Pieter
 Marleen
W+1 450
 8 Monique
 Mie
36 Monique
 Gerrie
W+2 200
 9 Annie
 Roger
39 Paul
 Marjo
W= 420
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
37 Inge
 Stan
O-1100 
 2 Paula
 Els
32 Pieter
 Ulrike
O= 110
 3 Marc
 Denise
34 Ineke
 Louis
O+2 140
 4 Eddie
 Mien
38 Jef
 Jeannine
O-2200 
 5 Jos
 Walter
31 Diane
 Leo
O+1 140
 6 Hermine
 Geert
33 Johan
 Paul
O-1100 
 7 Hilde
 Ludo
35 Pieter
 Marleen
O+1 140
 8 Monique
 Mie
36 Monique
 Gerrie
ZTW+2 180
 9 Annie
 Roger
39 Paul
 Marjo
O+2 170
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
37 Inge
 Stan
!Z-4 1100
 2 Paula
 Els
32 Pieter
 Ulrike
W+1 140
 3 Marc
 Denise
34 Ineke
 Louis
W= 110
 4 Eddie
 Mien
38 Jef
 Jeannine
W-2200 
 5 Jos
 Walter
31 Diane
 Leo
ZTO+3 210
 6 Hermine
 Geert
33 Johan
 Paul
ZTO+3 210
 7 Hilde
 Ludo
35 Pieter
 Marleen
O+2 150
 8 Monique
 Mie
36 Monique
 Gerrie
ZTW+2 180
 9 Annie
 Roger
39 Paul
 Marjo
ZTO= 120
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
37 Inge
 Stan
W+1 170
 2 Paula
 Els
32 Pieter
 Ulrike
W+1 170
 3 Marc
 Denise
34 Ineke
 Louis
W= 140
 4 Eddie
 Mien
38 Jef
 Jeannine
W+1 450
 5 Jos
 Walter
31 Diane
 Leo
W= 420
 6 Hermine
 Geert
33 Johan
 Paul
!Z-2 300
 7 Hilde
 Ludo
35 Pieter
 Marleen
W= 420
 8 Monique
 Mie
36 Monique
 Gerrie
W+1 170
 9 Annie
 Roger
39 Paul
 Marjo
O= 420
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
36 Monique
 Gerrie
O+3 170
 2 Paula
 Els
31 Diane
 Leo
O= 600
 3 Marc
 Denise
33 Johan
 Paul
O= 600
 4 Eddie
 Mien
35 Pieter
 Marleen
O+2 150
 5 Jos
 Walter
39 Paul
 Marjo
O+3 150
 6 Hermine
 Geert
32 Pieter
 Ulrike
ZTW-2200 
 7 Hilde
 Ludo
38 Jef
 Jeannine
O= 600
 8 Monique
 Mie
34 Ineke
 Louis
O+3 150
 9 Annie
 Roger
37 Inge
 Stan
O+3 150
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
36 Monique
 Gerrie
N-1 100
 2 Paula
 Els
31 Diane
 Leo
ZTN+2150 
 3 Marc
 Denise
33 Johan
 Paul
N-2 200
 4 Eddie
 Mien
35 Pieter
 Marleen
N-1 100
 5 Jos
 Walter
39 Paul
 Marjo
N-2 200
 6 Hermine
 Geert
32 Pieter
 Ulrike
N+2130 
 7 Hilde
 Ludo
38 Jef
 Jeannine
N-1 100
 8 Monique
 Mie
34 Ineke
 Louis
O= 140
 9 Annie
 Roger
37 Inge
 Stan
N+1130 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
36 Monique
 Gerrie
ZTW-2100 
 2 Paula
 Els
31 Diane
 Leo
ZTO+2 180
 3 Marc
 Denise
33 Johan
 Paul
O+3 170
 4 Eddie
 Mien
35 Pieter
 Marleen
ZTO+1 430
 5 Jos
 Walter
39 Paul
 Marjo
ZTO+1 430
 6 Hermine
 Geert
32 Pieter
 Ulrike
ZTO-150 
 7 Hilde
 Ludo
38 Jef
 Jeannine
W+2 150
 8 Monique
 Mie
34 Ineke
 Louis
ZTO+2 150
 9 Annie
 Roger
37 Inge
 Stan
W+3 150
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
36 Monique
 Gerrie
Z+2140 
 2 Paula
 Els
31 Diane
 Leo
O= 110
 3 Marc
 Denise
33 Johan
 Paul
O+1 130
 4 Eddie
 Mien
35 Pieter
 Marleen
ZTO+1 120
 5 Jos
 Walter
39 Paul
 Marjo
!Z-1 200
 6 Hermine
 Geert
32 Pieter
 Ulrike
Z+2170 
 7 Hilde
 Ludo
38 Jef
 Jeannine
Z=110 
 8 Monique
 Mie
34 Ineke
 Louis
Z-1 100
 9 Annie
 Roger
37 Inge
 Stan
O+1 130
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
39 Paul
 Marjo
N=620 
 2 Paula
 Els
37 Inge
 Stan
N=620 
 3 Marc
 Denise
38 Jef
 Jeannine
N=620 
 4 Eddie
 Mien
34 Ineke
 Louis
N+1170 
 5 Jos
 Walter
36 Monique
 Gerrie
N+1170 
 6 Hermine
 Geert
31 Diane
 Leo
N=620 
 7 Hilde
 Ludo
33 Johan
 Paul
N-1 100
 8 Monique
 Mie
32 Pieter
 Ulrike
ZTN=600 
 9 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
ZTN+1630 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
39 Paul
 Marjo
O+2 480
 2 Paula
 Els
37 Inge
 Stan
O+2 480
 3 Marc
 Denise
38 Jef
 Jeannine
O+1 450
 4 Eddie
 Mien
34 Ineke
 Louis
O+2 480
 5 Jos
 Walter
36 Monique
 Gerrie
ZTW-2100 
 6 Hermine
 Geert
31 Diane
 Leo
O+2 480
 7 Hilde
 Ludo
33 Johan
 Paul
W+2 480
 8 Monique
 Mie
32 Pieter
 Ulrike
O+1 450
 9 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
O+2 480
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
39 Paul
 Marjo
W= 90
 2 Paula
 Els
37 Inge
 Stan
Z-2 200
 3 Marc
 Denise
38 Jef
 Jeannine
W-150 
 4 Eddie
 Mien
34 Ineke
 Louis
Z-1 100
 5 Jos
 Walter
36 Monique
 Gerrie
Z=110 
 6 Hermine
 Geert
31 Diane
 Leo
Z-1 100
 7 Hilde
 Ludo
33 Johan
 Paul
W= 110
 8 Monique
 Mie
32 Pieter
 Ulrike
Z=110 
 9 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
Z=140 
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
39 Paul
 Marjo
Z-2 100
 2 Paula
 Els
37 Inge
 Stan
W-1100 
 3 Marc
 Denise
38 Jef
 Jeannine
Z-3 150
 4 Eddie
 Mien
34 Ineke
 Louis
O+1 110
 5 Jos
 Walter
36 Monique
 Gerrie
ZTW-2200 
 6 Hermine
 Geert
31 Diane
 Leo
!Z-2 300
 7 Hilde
 Ludo
33 Johan
 Paul
O= 90
 8 Monique
 Mie
32 Pieter
 Ulrike
O-1100 
 9 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
Z-3 150
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
34 Ineke
 Louis
N-1 50
 2 Paula
 Els
36 Monique
 Gerrie
Z+1170 
 3 Marc
 Denise
31 Diane
 Leo
O-150 
 4 Eddie
 Mien
39 Paul
 Marjo
ZTO+1 150
 5 Jos
 Walter
35 Pieter
 Marleen
O-2100 
 6 Hermine
 Geert
38 Jef
 Jeannine
Z-2 100
 7 Hilde
 Ludo
32 Pieter
 Ulrike
ZTW-3150 
 8 Monique
 Mie
37 Inge
 Stan
Z-1 50
 9 Annie
 Roger
33 Johan
 Paul
O-150 
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
34 Ineke
 Louis
O+1 450
 2 Paula
 Els
36 Monique
 Gerrie
N-1 100
 3 Marc
 Denise
31 Diane
 Leo
W-150 
 4 Eddie
 Mien
39 Paul
 Marjo
W= 110
 5 Jos
 Walter
35 Pieter
 Marleen
W= 110
 6 Hermine
 Geert
38 Jef
 Jeannine
!W-2300 
 7 Hilde
 Ludo
32 Pieter
 Ulrike
N=140 
 8 Monique
 Mie
37 Inge
 Stan
N-1 100
 9 Annie
 Roger
33 Johan
 Paul
O-150 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
34 Ineke
 Louis
W+1 170
 2 Paula
 Els
36 Monique
 Gerrie
!W= 730
 3 Marc
 Denise
31 Diane
 Leo
Z-2 100
 4 Eddie
 Mien
39 Paul
 Marjo
!W+1 990
 5 Jos
 Walter
35 Pieter
 Marleen
!W+2 1130
 6 Hermine
 Geert
38 Jef
 Jeannine
!W-1200 
 7 Hilde
 Ludo
32 Pieter
 Ulrike
W= 140
 8 Monique
 Mie
37 Inge
 Stan
W+3 200
 9 Annie
 Roger
33 Johan
 Paul
W-2200 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
34 Ineke
 Louis
N=140 
 2 Paula
 Els
36 Monique
 Gerrie
Z=620 
 3 Marc
 Denise
31 Diane
 Leo
N-1 100
 4 Eddie
 Mien
39 Paul
 Marjo
Z=620 
 5 Jos
 Walter
35 Pieter
 Marleen
O-1100 
 6 Hermine
 Geert
38 Jef
 Jeannine
N-1 100
 7 Hilde
 Ludo
32 Pieter
 Ulrike
N+1170 
 8 Monique
 Mie
37 Inge
 Stan
!N-1 200
 9 Annie
 Roger
33 Johan
 Paul
N-2 200
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
33 Johan
 Paul
O+2 480
 2 Paula
 Els
38 Jef
 Jeannine
O+1 450
 3 Marc
 Denise
37 Inge
 Stan
O+2 480
 4 Eddie
 Mien
32 Pieter
 Ulrike
O+2 480
 5 Jos
 Walter
34 Ineke
 Louis
O+2 480
 6 Hermine
 Geert
36 Monique
 Gerrie
O+2 480
 7 Hilde
 Ludo
39 Paul
 Marjo
O+2 480
 8 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
O+1 450
 9 Annie
 Roger
31 Diane
 Leo
O+1 480
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
33 Johan
 Paul
O+1 110
 2 Paula
 Els
38 Jef
 Jeannine
O= 140
 3 Marc
 Denise
37 Inge
 Stan
O+1 140
 4 Eddie
 Mien
32 Pieter
 Ulrike
O+1 140
 5 Jos
 Walter
34 Ineke
 Louis
O= 110
 6 Hermine
 Geert
36 Monique
 Gerrie
Z=110 
 7 Hilde
 Ludo
39 Paul
 Marjo
O+2 140
 8 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
N=110 
 9 Annie
 Roger
31 Diane
 Leo
O= 110
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
33 Johan
 Paul
W-3300 
 2 Paula
 Els
38 Jef
 Jeannine
W= 110
 3 Marc
 Denise
37 Inge
 Stan
Z=110 
 4 Eddie
 Mien
32 Pieter
 Ulrike
ZTZ=120 
 5 Jos
 Walter
34 Ineke
 Louis
O-1100 
 6 Hermine
 Geert
36 Monique
 Gerrie
Z-2 200
 7 Hilde
 Ludo
39 Paul
 Marjo
W= 110
 8 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
Z=90 
 9 Annie
 Roger
31 Diane
 Leo
Z+1140 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
33 Johan
 Paul
ZTO+1 150
 2 Paula
 Els
38 Jef
 Jeannine
ZTO= 400
 3 Marc
 Denise
37 Inge
 Stan
ZTZ+1120 
 4 Eddie
 Mien
32 Pieter
 Ulrike
ZTO= 120
 5 Jos
 Walter
34 Ineke
 Louis
ZTO+2 150
 6 Hermine
 Geert
36 Monique
 Gerrie
W-2100 
 7 Hilde
 Ludo
39 Paul
 Marjo
ZTO+2 150
 8 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
ZTO+4 210
 9 Annie
 Roger
31 Diane
 Leo
ZTO+1 120
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
32 Pieter
 Ulrike
O+1 140
 2 Paula
 Els
34 Ineke
 Louis
O= 110
 3 Marc
 Denise
39 Paul
 Marjo
O+1 170
 4 Eddie
 Mien
31 Diane
 Leo
O= 620
 5 Jos
 Walter
38 Jef
 Jeannine
ZTW+1 120
 6 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
O-2200 
 7 Hilde
 Ludo
37 Inge
 Stan
O-1100 
 8 Monique
 Mie
33 Johan
 Paul
O= 140
 9 Annie
 Roger
36 Monique
 Gerrie
O= 620
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
32 Pieter
 Ulrike
N+1130 
 2 Paula
 Els
34 Ineke
 Louis
N+1140 
 3 Marc
 Denise
39 Paul
 Marjo
N+1130 
 4 Eddie
 Mien
31 Diane
 Leo
N-2 200
 5 Jos
 Walter
38 Jef
 Jeannine
N=130 
 6 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
N=140 
 7 Hilde
 Ludo
37 Inge
 Stan
W-1100 
 8 Monique
 Mie
33 Johan
 Paul
!N=710 
 9 Annie
 Roger
36 Monique
 Gerrie
W= 140
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
32 Pieter
 Ulrike
N+2480 
 2 Paula
 Els
34 Ineke
 Louis
N=420 
 3 Marc
 Denise
39 Paul
 Marjo
N+1450 
 4 Eddie
 Mien
31 Diane
 Leo
N=420 
 5 Jos
 Walter
38 Jef
 Jeannine
N+1170 
 6 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
N+1450 
 7 Hilde
 Ludo
37 Inge
 Stan
N=420 
 8 Monique
 Mie
33 Johan
 Paul
N+1450 
 9 Annie
 Roger
36 Monique
 Gerrie
N=450 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 August
 René
32 Pieter
 Ulrike
Z-2 200
 2 Paula
 Els
34 Ineke
 Louis
Z+1140 
 3 Marc
 Denise
39 Paul
 Marjo
W-2100 
 4 Eddie
 Mien
31 Diane
 Leo
Z+1140 
 5 Jos
 Walter
38 Jef
 Jeannine
N+1140 
 6 Hermine
 Geert
35 Pieter
 Marleen
N+1140 
 7 Hilde
 Ludo
37 Inge
 Stan
W+2 130
 8 Monique
 Mie
33 Johan
 Paul
N-2 200
 9 Annie
 Roger
36 Monique
 Gerrie
N+1140