Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Herdenkingstornooi 2007


2de HERDENKINGSTORNOOI LOUIS RAEYMAEKERS op 08-09-2007.
Terug naar tornooioverzicht

Resultaten en verloop
Paarnummers en verloop per ronde De scorebriefjes Globale en je individuele uitslag

Het eerste herdenkingstornooi van onze dorpsgenoot Louis in 2006 werd een groot succes: een perfecte organisatie, een sportief verloop onder een stralend weertje en tenslotte als winnaars de gebroeders Jef en Louis Dijckmans, als ‘pas gepromoveerden uit onze eigen kweekschool’. Redenen genoeg om hieraan een vervolg te breien met een tweede herdenkingstornooi.

Op zaterdag 8 september 2007 is het zover. Er bieden zich 84 deelnemers (42 paren) aan voor de kroegentocht rond de Markt. Volgende café’s komen aan de beurt: De Sportwarande; De Pas; Den Dorser; De Ster; Het Lindenhof; Het Gildenhuis en den Hoeck. Onder de deelnemers begroeten we speciaal Maurice De Gryse (86 jaar!) en Herman De Schrijver, die uit het verre Oostende zijn overgekomen om hulde te brengen aan hun ex-clubgenoot van de Brugse club Chaver. Maurice was 12 jaar de vaste partner van Louis in alle grote wedstrijden, waarmee hij trouwens een resem grote overwinningen behaald heeft. Ook Herman – nog een stuk jonger – speelde als jongeling nog met Louis, waarvan hij naar eigen zeggen veel heeft geleerd. Op dit ogenblik nog is Herman een bekend figuur binnen de VBL; hij was vele jaren redacteur van het ledenblad en is nog actief bezig met de opleiding van nieuwe bridgeleraars. Onze penningmeester Jef Van den Put volgde bij hem les.

Ook nu verloopt het tornooi bijna vlekkeloos, in goede banen geleid door Luc Dijckmans met assistentie van Mieke Joos. Deze manifesteert zich tevens als een vakkundige fotografe, zodat de B.C.R. (Bridgeclub Retie) nu beschikt over een reeks foto’s met alle deelnemers in de verschillende ‘kroegen in actie’. Een interessant document dat op onze website te vinden is.

Uiteraard geen tornooi zonder prijsuitreiking. Dit zou iets speciaals moeten worden, met als centrale gast Zefa Raeymaekers, de zus van Louis. Om haar overleden broer te eren, en uit doorleefde sympathie voor onze club, had zij gezorgd voor een unieke herdenkingspenning, ontworpen door bekende kunstenaars, met de beeltenis van haar broer. Tevens konden wij beroep doen op haar wijsheid, om de club na zovele jaren een eigen naam (en logo) te geven. Het werd ‘B.C.R. Hartenvier’, vol achterliggende symboliek. Geïnteresseerden vinden dit eveneens terug op de website. Om deze belangrijke stap te omkaderen, kunnen wij op de feestelijke prijsuitreiking eveneens de burgemeester Francis Schepens begroeten, samen met het bijna voltallige schepencollege, evenals de voorzitter van de Retiese Heemkring Walter Raeymaekers.

De voorzitter Jef Van den Eynde heeft handen en voeten vol om alles in goede banen te leiden: verwelkoming, toelichting bij de nieuwe naam, aankondiging van de verschillende sprekers (burgemeester, Zefa, Herman) en tenslotte de uitreiking zelf van de prijzen… En dat na een ganse namiddag kaarten.

Tenslotte, en zeker niet onbelangrijk, de winnaars. Algemene winnaars is het paar Frans Van den Bosch en Kenis René, beide van Goldstar Turnhout. Het zijn alle twee zeer ervaren spelers; ze krijgen de vol zilveren herdenkingspenning van Zefa zelf. Als eerst geklasseerden van onze club vinden we vooraan vader en zoon Frank en Ward De Pauw. Zij verdienen het cartoon van Louis, getekend door een andere Retienaar Gilbert Van den Eynde. En hier sluit het formele gedeelte…en het verslag.

De trein is stevig op de sporen gezet en kan nu verder, op naar de volgende halte, het derde herdenkingstornooi in 2008.

Met het jaarlijkse ‘Herdenkingstornooi Louis Raeymaekers’ wil de Retiese bridgeclub ‘Hartenvier’ de herinnering behouden aan onze dorpsgenoot en kampioen-bridger Louis, die nu nog geroemd wordt om zijn respect voor alle medespelers en zijn diep ingewortelde fairplay. Toen zijn nog in leven zijnde zuster -85 jaar- hoorde van dit initiatief, heeft zij spontaan voorgesteld om voor dit herdenkingstornooi een trofee voor de winnaars ter beschikking te stellen. Een kunstzinnig medaille met Louis’ beeltenis leek haar wel wat. En… zij zou de kosten ervoor dragen. Zefa deed hiertoe beroep op de kunstenaar-beeldhouwer Jan Keustermans uit Oelegem, die zich vanaf 1982 bovendien is beginnen toe te leggen op de medaillekunst, waardoor hij grote faam verwierf in de numismatische wereld in binnen- en buitenland. Hij organiseerde ontelbare tentoonstellingen.en behaalde vele prijzen. De kunstenaar zorgde voor een ‘mooi hoofd van Louis’, met een prachtige uitstraling. Dit vormde de basis voor de medailleur, die dit beeld heeft omgezet in een prachtige medaille in metaal. Deze ‘réussite’ werd gerealiseerd door de medailleur Van Ranst en Zoon, één der laatste vakmensen uit Vlaanderen. Het resultaat zal te zien bij de prijsuitreiking. Zefa Raeymaekers, die geen moeite en kosten (honoraria voor de kunstenaars, materialen) heeft gespaard om tot dit resultaat te komen, werd gevraagd om deze trofee uit te reiken aan de winnaars. Uit sympathie voor de club, en als een gebaar van piëteit jegens haar overleden broer Louis, heeft zij dit graag aanvaard. Iedere medaille is een uniek kunststukje in zilver (225 g), voorzien van een enig rangnummer en van de signatuur van de kunstenaar. De datum van het tornooi en de namen van het winnend koppel zullen aan de achterzijde worden gegraveerd, als een strikt persoonlijk aandenken.