Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   07-06-2021
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
31 Francine
 Walter
ZTN-1 50
 2 Paula
 Els
32 Josée
 Lucien
!N-1 100
 3 Maria
 Josephine
33 Paul
 Marjo
ZTZ=400 
 4 Annie
 Rob
34 Monique
 Mie
ZTZ-1 50
 5 Martijn
 Frank
35 Jef
 Jeannine
ZTN=400 
 6 Leo
 Lieve
36 Pieter
 Marleen
ZTZ+1120 
 7 August
 René
37 Hermine
 Geert
ZTZ-2 100
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
31 Francine
 Walter
N=620 
 2 Paula
 Els
32 Josée
 Lucien
N-1 100
 3 Maria
 Josephine
33 Paul
 Marjo
N=620 
 4 Annie
 Rob
34 Monique
 Mie
N-1 100
 5 Martijn
 Frank
35 Jef
 Jeannine
N-1 100
 6 Leo
 Lieve
36 Pieter
 Marleen
N=620 
 7 August
 René
37 Hermine
 Geert
N=140 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
31 Francine
 Walter
Z-1 50
 2 Paula
 Els
32 Josée
 Lucien
!Z-1 100
 3 Maria
 Josephine
33 Paul
 Marjo
Z+1130 
 4 Annie
 Rob
34 Monique
 Mie
Z=110 
 5 Martijn
 Frank
35 Jef
 Jeannine
Z=110 
 6 Leo
 Lieve
36 Pieter
 Marleen
Z-1 50
 7 August
 René
37 Hermine
 Geert
Z=130 
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
31 Francine
 Walter
Z-1 100
 2 Paula
 Els
32 Josée
 Lucien
Z=620 
 3 Maria
 Josephine
33 Paul
 Marjo
Z-1 100
 4 Annie
 Rob
34 Monique
 Mie
Z=620 
 5 Martijn
 Frank
35 Jef
 Jeannine
Z=620 
 6 Leo
 Lieve
36 Pieter
 Marleen
Z-1 100
 7 August
 René
37 Hermine
 Geert
Z=140 
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
37 Hermine
 Geert
N+2140 
 2 Paula
 Els
31 Francine
 Walter
ZTN+1120 
 3 Maria
 Josephine
32 Josée
 Lucien
N=110 
 4 Annie
 Rob
33 Paul
 Marjo
N=90 
 5 Martijn
 Frank
34 Monique
 Mie
N+1110 
 6 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
N+2140 
 7 August
 René
36 Pieter
 Marleen
ZTN-2 200
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
37 Hermine
 Geert
ZTO+1 120
 2 Paula
 Els
31 Francine
 Walter
Z-1 50
 3 Maria
 Josephine
32 Josée
 Lucien
Z-2 100
 4 Annie
 Rob
33 Paul
 Marjo
Z=110 
 5 Martijn
 Frank
34 Monique
 Mie
Z+1140 
 6 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
ZT!O+1 890
 7 August
 René
36 Pieter
 Marleen
Z-1 50
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
37 Hermine
 Geert
ZTW+1 630
 2 Paula
 Els
31 Francine
 Walter
ZTW-1100 
 3 Maria
 Josephine
32 Josée
 Lucien
ZTW+1 630
 4 Annie
 Rob
33 Paul
 Marjo
O+2 150
 5 Martijn
 Frank
34 Monique
 Mie
ZTW-4400 
 6 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
ZTW+1 630
 7 August
 René
36 Pieter
 Marleen
ZTO+2 660
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
37 Hermine
 Geert
W= 420
 2 Paula
 Els
31 Francine
 Walter
O-150 
 3 Maria
 Josephine
32 Josée
 Lucien
W-150 
 4 Annie
 Rob
33 Paul
 Marjo
W-150 
 5 Martijn
 Frank
34 Monique
 Mie
O-2100 
 6 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
W-150 
 7 August
 René
36 Pieter
 Marleen
W-150 
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
36 Pieter
 Marleen
O+2 170
 2 Paula
 Els
37 Hermine
 Geert
O+1 170
 3 Maria
 Josephine
31 Francine
 Walter
W= 620
 4 Annie
 Rob
32 Josée
 Lucien
O-1100 
 5 Martijn
 Frank
33 Paul
 Marjo
O+1 170
 6 Leo
 Lieve
34 Monique
 Mie
W= 620
 7 August
 René
35 Jef
 Jeannine
O= 140
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
36 Pieter
 Marleen
W+3 170
 2 Paula
 Els
37 Hermine
 Geert
W+2 170
 3 Maria
 Josephine
31 Francine
 Walter
Z-1 100
 4 Annie
 Rob
32 Josée
 Lucien
W+2 170
 5 Martijn
 Frank
33 Paul
 Marjo
!Z+1340 
 6 Leo
 Lieve
34 Monique
 Mie
W+3 200
 7 August
 René
35 Jef
 Jeannine
W+3 200
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
36 Pieter
 Marleen
N=110 
 2 Paula
 Els
37 Hermine
 Geert
W+1 170
 3 Maria
 Josephine
31 Francine
 Walter
Z-2 100
 4 Annie
 Rob
32 Josée
 Lucien
N-2 100
 5 Martijn
 Frank
33 Paul
 Marjo
N-2 100
 6 Leo
 Lieve
34 Monique
 Mie
!Z-1 100
 7 August
 René
35 Jef
 Jeannine
W+2 170
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
36 Pieter
 Marleen
ZTW= 400
 2 Paula
 Els
37 Hermine
 Geert
ZTW+2 460
 3 Maria
 Josephine
31 Francine
 Walter
NGN0 
 4 Annie
 Rob
32 Josée
 Lucien
ZTW-150 
 5 Martijn
 Frank
33 Paul
 Marjo
ZTW+1 430
 6 Leo
 Lieve
34 Monique
 Mie
ZTO-2100 
 7 August
 René
35 Jef
 Jeannine
ZTW-150 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
35 Jef
 Jeannine
N+2130 
 2 Paula
 Els
36 Pieter
 Marleen
ZTZ+1120 
 3 Maria
 Josephine
37 Hermine
 Geert
ZTN=600 
 4 Annie
 Rob
31 Francine
 Walter
!O-41100 
 5 Martijn
 Frank
32 Josée
 Lucien
ZTZ+3210 
 6 Leo
 Lieve
33 Paul
 Marjo
ZTZ+3180 
 7 August
 René
34 Monique
 Mie
ZTN+1630 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
35 Jef
 Jeannine
Z+2170 
 2 Paula
 Els
36 Pieter
 Marleen
Z-1 50
 3 Maria
 Josephine
37 Hermine
 Geert
Z+2170 
 4 Annie
 Rob
31 Francine
 Walter
ZTO-150 
 5 Martijn
 Frank
32 Josée
 Lucien
Z+2170 
 6 Leo
 Lieve
33 Paul
 Marjo
N+4200 
 7 August
 René
34 Monique
 Mie
N+2140 
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
35 Jef
 Jeannine
ZTO+1 430
 2 Paula
 Els
36 Pieter
 Marleen
W= 420
 3 Maria
 Josephine
37 Hermine
 Geert
ZTW+2 460
 4 Annie
 Rob
31 Francine
 Walter
ZTW+3 180
 5 Martijn
 Frank
32 Josée
 Lucien
ZTO= 400
 6 Leo
 Lieve
33 Paul
 Marjo
W+1 110
 7 August
 René
34 Monique
 Mie
ZTO= 400
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
35 Jef
 Jeannine
ZTO= 120
 2 Paula
 Els
36 Pieter
 Marleen
ZTW= 600
 3 Maria
 Josephine
37 Hermine
 Geert
ZTW+1 630
 4 Annie
 Rob
31 Francine
 Walter
ZTW+2 180
 5 Martijn
 Frank
32 Josée
 Lucien
ZTW+1 150
 6 Leo
 Lieve
33 Paul
 Marjo
ZTW= 600
 7 August
 René
34 Monique
 Mie
ZTW= 600
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
34 Monique
 Mie
ZTO-150 
 2 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
O= 110
 3 Maria
 Josephine
36 Pieter
 Marleen
O-2100 
 4 Annie
 Rob
37 Hermine
 Geert
O-150 
 5 Martijn
 Frank
31 Francine
 Walter
O+1 140
 6 Leo
 Lieve
32 Josée
 Lucien
O= 140
 7 August
 René
33 Paul
 Marjo
O-150 
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
34 Monique
 Mie
ZTZ-1 100
 2 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
Z=620 
 3 Maria
 Josephine
36 Pieter
 Marleen
N-2 200
 4 Annie
 Rob
37 Hermine
 Geert
ZTZ+2660 
 5 Martijn
 Frank
31 Francine
 Walter
!Z=790 
 6 Leo
 Lieve
32 Josée
 Lucien
Z=620 
 7 August
 René
33 Paul
 Marjo
ZTZ+2660 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
34 Monique
 Mie
N+1140 
 2 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
N=110 
 3 Maria
 Josephine
36 Pieter
 Marleen
N=110 
 4 Annie
 Rob
37 Hermine
 Geert
W= 130
 5 Martijn
 Frank
31 Francine
 Walter
N=110 
 6 Leo
 Lieve
32 Josée
 Lucien
N-1 50
 7 August
 René
33 Paul
 Marjo
N-1 50
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
34 Monique
 Mie
PASN0 
 2 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
PASN0 
 3 Maria
 Josephine
36 Pieter
 Marleen
Z=110 
 4 Annie
 Rob
37 Hermine
 Geert
PASN0 
 5 Martijn
 Frank
31 Francine
 Walter
PASN0 
 6 Leo
 Lieve
32 Josée
 Lucien
O= 140
 7 August
 René
33 Paul
 Marjo
PASN0 
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
33 Paul
 Marjo
O= 420
 2 Paula
 Els
34 Monique
 Mie
O= 420
 3 Maria
 Josephine
35 Jef
 Jeannine
O-150 
 4 Annie
 Rob
36 Pieter
 Marleen
O-150 
 5 Martijn
 Frank
37 Hermine
 Geert
O-150 
%6 Leo
 Lieve
31 Francine
 Walter
   60 
 7 August
 René
32 Josée
 Lucien
O= 420
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
33 Paul
 Marjo
W= 110
 2 Paula
 Els
34 Monique
 Mie
N=140 
 3 Maria
 Josephine
35 Jef
 Jeannine
Z+1170 
 4 Annie
 Rob
36 Pieter
 Marleen
N-1 50
 5 Martijn
 Frank
37 Hermine
 Geert
Z+1450 
 6 Leo
 Lieve
31 Francine
 Walter
!W-2500 
 7 August
 René
32 Josée
 Lucien
Z+1170 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
33 Paul
 Marjo
Z+1650 
 2 Paula
 Els
34 Monique
 Mie
Z+2680 
 3 Maria
 Josephine
35 Jef
 Jeannine
Z+2680 
 4 Annie
 Rob
36 Pieter
 Marleen
Z=620 
 5 Martijn
 Frank
37 Hermine
 Geert
Z+2680 
 6 Leo
 Lieve
31 Francine
 Walter
Z-1 100
 7 August
 René
32 Josée
 Lucien
Z+2680 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
33 Paul
 Marjo
ZTZ+4520 
 2 Paula
 Els
34 Monique
 Mie
ZTZ+11020 
 3 Maria
 Josephine
35 Jef
 Jeannine
ZTZ+3490 
 4 Annie
 Rob
36 Pieter
 Marleen
W-3150 
 5 Martijn
 Frank
37 Hermine
 Geert
ZTZ+4520 
 6 Leo
 Lieve
31 Francine
 Walter
N+2440 
 7 August
 René
32 Josée
 Lucien
ZTZ+4520 
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
32 Josée
 Lucien
O+1 170
 2 Paula
 Els
33 Paul
 Marjo
ZTN+1150 
 3 Maria
 Josephine
34 Monique
 Mie
O= 110
 4 Annie
 Rob
35 Jef
 Jeannine
N=110 
 5 Martijn
 Frank
36 Pieter
 Marleen
N=110 
 6 Leo
 Lieve
37 Hermine
 Geert
O= 140
 7 August
 René
31 Francine
 Walter
O= 110
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
32 Josée
 Lucien
N+1110 
 2 Paula
 Els
33 Paul
 Marjo
N+3200 
 3 Maria
 Josephine
34 Monique
 Mie
N-2 200
 4 Annie
 Rob
35 Jef
 Jeannine
N+1650 
 5 Martijn
 Frank
36 Pieter
 Marleen
N+2170 
 6 Leo
 Lieve
37 Hermine
 Geert
N+2170 
 7 August
 René
31 Francine
 Walter
N+1140 
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
32 Josée
 Lucien
O= 140
 2 Paula
 Els
33 Paul
 Marjo
!Z-1 100
 3 Maria
 Josephine
34 Monique
 Mie
!Z+1630 
 4 Annie
 Rob
35 Jef
 Jeannine
Z+1450 
 5 Martijn
 Frank
36 Pieter
 Marleen
!Z=590 
 6 Leo
 Lieve
37 Hermine
 Geert
Z=140 
 7 August
 René
31 Francine
 Walter
!Z-2 300
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Louis
 Roger
32 Josée
 Lucien
ZTO-150 
 2 Paula
 Els
33 Paul
 Marjo
O= 110
 3 Maria
 Josephine
34 Monique
 Mie
ZTO-2100 
 4 Annie
 Rob
35 Jef
 Jeannine
O+2 130
 5 Martijn
 Frank
36 Pieter
 Marleen
W= 110
 6 Leo
 Lieve
37 Hermine
 Geert
ZTO= 400
 7 August
 René
31 Francine
 Walter
ZT31= 400