Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   06-04-2024
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Paul
 Marjo
N-1 50
 2 Mie
 Annie
33 Frank
 Johan
O-150 
 3 Heidi
 Greet
35 Nicole
 Ineke
N+1140 
 4 Monique
 Gerrie
40 Hermine
 Geert
O-2100 
 5 Pieter
 Marleen
32 August
 René
N=140 
 6 Inge
 Stan
39 Pieter
 Ulrike
N=110 
 7 Hilde
 Ludo
36 Annemie
 Conny
N+1140 
 8 Diane
 Leo
38 Roger
 Ivo
ZTZ+2180 
 9 Mia
 Fred
34 Jos
 Walter
ZTN=400 
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Paul
 Marjo
ZTN+1630 
 2 Mie
 Annie
33 Frank
 Johan
ZTN+2660 
 3 Heidi
 Greet
35 Nicole
 Ineke
ZTN+1630 
 4 Monique
 Gerrie
40 Hermine
 Geert
ZTN+2660 
 5 Pieter
 Marleen
32 August
 René
ZTN+4210 
 6 Inge
 Stan
39 Pieter
 Ulrike
ZTN+2660 
 7 Hilde
 Ludo
36 Annemie
 Conny
Z=110 
 8 Diane
 Leo
38 Roger
 Ivo
ZTN+1630 
 9 Mia
 Fred
34 Jos
 Walter
ZTN+1630 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Paul
 Marjo
W+1 650
 2 Mie
 Annie
33 Frank
 Johan
W-2200 
 3 Heidi
 Greet
35 Nicole
 Ineke
W= 140
 4 Monique
 Gerrie
40 Hermine
 Geert
W= 620
 5 Pieter
 Marleen
32 August
 René
ZTW+1 630
 6 Inge
 Stan
39 Pieter
 Ulrike
W-1100 
 7 Hilde
 Ludo
36 Annemie
 Conny
W= 620
 8 Diane
 Leo
38 Roger
 Ivo
W= 620
 9 Mia
 Fred
34 Jos
 Walter
W+2 170
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
31 Paul
 Marjo
Z-1 100
 2 Mie
 Annie
33 Frank
 Johan
Z=90 
 3 Heidi
 Greet
35 Nicole
 Ineke
Z=90 
 4 Monique
 Gerrie
40 Hermine
 Geert
ZTZ=120 
 5 Pieter
 Marleen
32 August
 René
Z-1 100
 6 Inge
 Stan
39 Pieter
 Ulrike
ZTO-2200 
 7 Hilde
 Ludo
36 Annemie
 Conny
N-1 100
 8 Diane
 Leo
38 Roger
 Ivo
Z-1 100
 9 Mia
 Fred
34 Jos
 Walter
ZTO-1100 
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
37 Stan
 Linda
ZTN-1 100
 2 Mie
 Annie
32 August
 René
N-1 100
 3 Heidi
 Greet
34 Jos
 Walter
N=70 
 4 Monique
 Gerrie
38 Roger
 Ivo
N=70 
 5 Pieter
 Marleen
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 6 Inge
 Stan
33 Frank
 Johan
N+190 
 7 Hilde
 Ludo
40 Hermine
 Geert
ZTN-1 100
 8 Diane
 Leo
36 Annemie
 Conny
N-2 200
 9 Mia
 Fred
39 Pieter
 Ulrike
N=70 
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
37 Stan
 Linda
ZTN+1430 
 2 Mie
 Annie
32 August
 René
ZTN+3180 
 3 Heidi
 Greet
34 Jos
 Walter
O= 110
 4 Monique
 Gerrie
38 Roger
 Ivo
O= 110
 5 Pieter
 Marleen
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 6 Inge
 Stan
33 Frank
 Johan
O-1100 
 7 Hilde
 Ludo
40 Hermine
 Geert
O= 110
 8 Diane
 Leo
36 Annemie
 Conny
ZTN+3180 
 9 Mia
 Fred
39 Pieter
 Ulrike
ZTN+3180 
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
37 Stan
 Linda
ZTO+3 690
 2 Mie
 Annie
32 August
 René
O+2 680
 3 Heidi
 Greet
34 Jos
 Walter
W+3 170
 4 Monique
 Gerrie
38 Roger
 Ivo
ZTO+3 690
 5 Pieter
 Marleen
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 6 Inge
 Stan
33 Frank
 Johan
O+2 680
 7 Hilde
 Ludo
40 Hermine
 Geert
ZTO= 1440
 8 Diane
 Leo
36 Annemie
 Conny
O+2 680
 9 Mia
 Fred
39 Pieter
 Ulrike
ZTO+3 690
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
37 Stan
 Linda
N-2 100
 2 Mie
 Annie
32 August
 René
W+1 130
 3 Heidi
 Greet
34 Jos
 Walter
W= 110
 4 Monique
 Gerrie
38 Roger
 Ivo
W= 110
 5 Pieter
 Marleen
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 6 Inge
 Stan
33 Frank
 Johan
N-1 50
 7 Hilde
 Ludo
40 Hermine
 Geert
N-1 50
 8 Diane
 Leo
36 Annemie
 Conny
N-2 100
 9 Mia
 Fred
39 Pieter
 Ulrike
N-1 50
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
36 Annemie
 Conny
O= 1430
 2 Mie
 Annie
31 Paul
 Marjo
O= 650
 3 Heidi
 Greet
33 Frank
 Johan
O+2 680
 4 Monique
 Gerrie
35 Nicole
 Ineke
O+1 650
 5 Pieter
 Marleen
39 Pieter
 Ulrike
O+1 650
 6 Inge
 Stan
32 August
 René
O+2 680
 7 Hilde
 Ludo
38 Roger
 Ivo
ZTO+3 690
 8 Diane
 Leo
34 Jos
 Walter
O+2 680
 9 Mia
 Fred
37 Stan
 Linda
O+1 680
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
36 Annemie
 Conny
O+2 200
 2 Mie
 Annie
31 Paul
 Marjo
N-1 100
 3 Heidi
 Greet
33 Frank
 Johan
O+4 200
 4 Monique
 Gerrie
35 Nicole
 Ineke
O+1 170
 5 Pieter
 Marleen
39 Pieter
 Ulrike
O+2 200
 6 Inge
 Stan
32 August
 René
O+3 170
 7 Hilde
 Ludo
38 Roger
 Ivo
O+2 170
 8 Diane
 Leo
34 Jos
 Walter
O+1 170
 9 Mia
 Fred
37 Stan
 Linda
W= 620
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
36 Annemie
 Conny
N-1 50
 2 Mie
 Annie
31 Paul
 Marjo
Z=420 
 3 Heidi
 Greet
33 Frank
 Johan
Z=420 
 4 Monique
 Gerrie
35 Nicole
 Ineke
Z=420 
 5 Pieter
 Marleen
39 Pieter
 Ulrike
Z-1 50
 6 Inge
 Stan
32 August
 René
!O-51100 
 7 Hilde
 Ludo
38 Roger
 Ivo
N+3170 
 8 Diane
 Leo
34 Jos
 Walter
Z-1 50
 9 Mia
 Fred
37 Stan
 Linda
Z=420 
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
36 Annemie
 Conny
W= 420
 2 Mie
 Annie
31 Paul
 Marjo
Z+1170 
 3 Heidi
 Greet
33 Frank
 Johan
W+1 450
 4 Monique
 Gerrie
35 Nicole
 Ineke
Z+1170 
 5 Pieter
 Marleen
39 Pieter
 Ulrike
W= 140
 6 Inge
 Stan
32 August
 René
!W= 590
 7 Hilde
 Ludo
38 Roger
 Ivo
W+1 450
 8 Diane
 Leo
34 Jos
 Walter
Z+1170 
 9 Mia
 Fred
37 Stan
 Linda
Z=620 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
39 Pieter
 Ulrike
O+2 150
 2 Mie
 Annie
37 Stan
 Linda
ZTO-2200 
 3 Heidi
 Greet
38 Roger
 Ivo
O+3 150
 4 Monique
 Gerrie
34 Jos
 Walter
O= 600
 5 Pieter
 Marleen
36 Annemie
 Conny
O+2 150
 6 Inge
 Stan
40 Hermine
 Geert
ZTW+1 630
 7 Hilde
 Ludo
33 Frank
 Johan
O+2 130
 8 Diane
 Leo
32 August
 René
O+4 170
 9 Mia
 Fred
35 Nicole
 Ineke
O+2 150
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
39 Pieter
 Ulrike
W= 110
 2 Mie
 Annie
37 Stan
 Linda
ZTW-2100 
 3 Heidi
 Greet
38 Roger
 Ivo
ZTW+1 430
 4 Monique
 Gerrie
34 Jos
 Walter
ZTW-2100 
 5 Pieter
 Marleen
36 Annemie
 Conny
ZTW-2100 
 6 Inge
 Stan
40 Hermine
 Geert
ZTW-3150 
 7 Hilde
 Ludo
33 Frank
 Johan
W+2 150
 8 Diane
 Leo
32 August
 René
ZTW-150 
 9 Mia
 Fred
35 Nicole
 Ineke
ZTW-150 
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
39 Pieter
 Ulrike
N+2130 
 2 Mie
 Annie
37 Stan
 Linda
N+2150 
 3 Heidi
 Greet
38 Roger
 Ivo
W-3150 
 4 Monique
 Gerrie
34 Jos
 Walter
N+1130 
 5 Pieter
 Marleen
36 Annemie
 Conny
N+2130 
 6 Inge
 Stan
40 Hermine
 Geert
W-2100 
 7 Hilde
 Ludo
33 Frank
 Johan
N+1130 
 8 Diane
 Leo
32 August
 René
N+2130 
 9 Mia
 Fred
35 Nicole
 Ineke
N+2130 
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
39 Pieter
 Ulrike
Z-1 50
 2 Mie
 Annie
37 Stan
 Linda
O= 140
 3 Heidi
 Greet
38 Roger
 Ivo
Z-2 100
 4 Monique
 Gerrie
34 Jos
 Walter
O+1 140
 5 Pieter
 Marleen
36 Annemie
 Conny
O= 140
 6 Inge
 Stan
40 Hermine
 Geert
!Z=590 
 7 Hilde
 Ludo
33 Frank
 Johan
!O-2500 
 8 Diane
 Leo
32 August
 René
!O-2500 
 9 Mia
 Fred
35 Nicole
 Ineke
O+1 140
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
N+1140 
 2 Mie
 Annie
40 Hermine
 Geert
W-2100 
 3 Heidi
 Greet
31 Paul
 Marjo
N=140 
 4 Monique
 Gerrie
39 Pieter
 Ulrike
N=140 
 5 Pieter
 Marleen
35 Nicole
 Ineke
N+1170 
 6 Inge
 Stan
38 Roger
 Ivo
N+1170 
 7 Hilde
 Ludo
32 August
 René
N-1 50
 8 Diane
 Leo
37 Stan
 Linda
N=420 
 9 Mia
 Fred
33 Frank
 Johan
N-1 50
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
O+1 450
 2 Mie
 Annie
40 Hermine
 Geert
W+1 450
 3 Heidi
 Greet
31 Paul
 Marjo
O+1 1010
 4 Monique
 Gerrie
39 Pieter
 Ulrike
O+1 450
 5 Pieter
 Marleen
35 Nicole
 Ineke
W= 140
 6 Inge
 Stan
38 Roger
 Ivo
O+2 480
 7 Hilde
 Ludo
32 August
 René
O+2 480
 8 Diane
 Leo
37 Stan
 Linda
O= 140
 9 Mia
 Fred
33 Frank
 Johan
O= 420
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
ZTN+1430 
 2 Mie
 Annie
40 Hermine
 Geert
ZTN+1430 
 3 Heidi
 Greet
31 Paul
 Marjo
ZTZ=400 
 4 Monique
 Gerrie
39 Pieter
 Ulrike
ZTN+2180 
 5 Pieter
 Marleen
35 Nicole
 Ineke
ZTN+2460 
 6 Inge
 Stan
38 Roger
 Ivo
ZTN+2460 
 7 Hilde
 Ludo
32 August
 René
ZTN+1430 
 8 Diane
 Leo
37 Stan
 Linda
Z=420 
 9 Mia
 Fred
33 Frank
 Johan
ZTN+2460 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
W+1 170
 2 Mie
 Annie
40 Hermine
 Geert
W+2 170
 3 Heidi
 Greet
31 Paul
 Marjo
W-1100 
 4 Monique
 Gerrie
39 Pieter
 Ulrike
W+3 200
 5 Pieter
 Marleen
35 Nicole
 Ineke
W= 620
 6 Inge
 Stan
38 Roger
 Ivo
W+1 170
 7 Hilde
 Ludo
32 August
 René
W+1 140
 8 Diane
 Leo
37 Stan
 Linda
W= 140
 9 Mia
 Fred
33 Frank
 Johan
W= 620
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
33 Frank
 Johan
N-1 100
 2 Mie
 Annie
38 Roger
 Ivo
ZTO+1 120
 3 Heidi
 Greet
37 Stan
 Linda
ZTO-3150 
 4 Monique
 Gerrie
32 August
 René
ZTO+1 120
 5 Pieter
 Marleen
40 Hermine
 Geert
ZTO= 90
 6 Inge
 Stan
36 Annemie
 Conny
N+1110 
 7 Hilde
 Ludo
39 Pieter
 Ulrike
N=80 
 8 Diane
 Leo
35 Nicole
 Ineke
N=80 
 9 Mia
 Fred
31 Paul
 Marjo
NGN0 
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
33 Frank
 Johan
Z-1 50
 2 Mie
 Annie
38 Roger
 Ivo
Z=140 
 3 Heidi
 Greet
37 Stan
 Linda
Z=140 
 4 Monique
 Gerrie
32 August
 René
Z-1 50
 5 Pieter
 Marleen
40 Hermine
 Geert
Z=140 
 6 Inge
 Stan
36 Annemie
 Conny
Z=140 
 7 Hilde
 Ludo
39 Pieter
 Ulrike
Z+3170 
 8 Diane
 Leo
35 Nicole
 Ineke
Z=420 
 9 Mia
 Fred
31 Paul
 Marjo
NGN0 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
33 Frank
 Johan
W= 620
 2 Mie
 Annie
38 Roger
 Ivo
W-1100 
 3 Heidi
 Greet
37 Stan
 Linda
W-1100 
 4 Monique
 Gerrie
32 August
 René
W-1100 
 5 Pieter
 Marleen
40 Hermine
 Geert
W-2200 
 6 Inge
 Stan
36 Annemie
 Conny
W-2200 
 7 Hilde
 Ludo
39 Pieter
 Ulrike
W-2200 
 8 Diane
 Leo
35 Nicole
 Ineke
O+1 130
 9 Mia
 Fred
31 Paul
 Marjo
NGN0 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
33 Frank
 Johan
ZTN-3 150
 2 Mie
 Annie
38 Roger
 Ivo
W-3150 
 3 Heidi
 Greet
37 Stan
 Linda
N=110 
 4 Monique
 Gerrie
32 August
 René
Z=90 
 5 Pieter
 Marleen
40 Hermine
 Geert
ZTN-4 200
 6 Inge
 Stan
36 Annemie
 Conny
Z+1130 
 7 Hilde
 Ludo
39 Pieter
 Ulrike
ZTN=400 
 8 Diane
 Leo
35 Nicole
 Ineke
Z=140 
 9 Mia
 Fred
31 Paul
 Marjo
NGN0 
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
40 Hermine
 Geert
ZTW-1100 
 2 Mie
 Annie
34 Jos
 Walter
ZTW-1100 
 3 Heidi
 Greet
39 Pieter
 Ulrike
W-1100 
 4 Monique
 Gerrie
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 5 Pieter
 Marleen
38 Roger
 Ivo
W-1100 
 6 Inge
 Stan
35 Nicole
 Ineke
Z=110 
 7 Hilde
 Ludo
37 Stan
 Linda
ZTW+2 150
 8 Diane
 Leo
33 Frank
 Johan
ZTW= 120
 9 Mia
 Fred
36 Annemie
 Conny
W= 110
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
40 Hermine
 Geert
O+2 170
 2 Mie
 Annie
34 Jos
 Walter
O+2 170
 3 Heidi
 Greet
39 Pieter
 Ulrike
PASN0 
 4 Monique
 Gerrie
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 5 Pieter
 Marleen
38 Roger
 Ivo
O+2 200
 6 Inge
 Stan
35 Nicole
 Ineke
PASN0 
 7 Hilde
 Ludo
37 Stan
 Linda
O+1 140
 8 Diane
 Leo
33 Frank
 Johan
O+1 170
 9 Mia
 Fred
36 Annemie
 Conny
PASN0 
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
40 Hermine
 Geert
!W-4800 
 2 Mie
 Annie
34 Jos
 Walter
N=420 
 3 Heidi
 Greet
39 Pieter
 Ulrike
N+1450 
 4 Monique
 Gerrie
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 5 Pieter
 Marleen
38 Roger
 Ivo
N=420 
 6 Inge
 Stan
35 Nicole
 Ineke
N+1450 
 7 Hilde
 Ludo
37 Stan
 Linda
N+1450 
 8 Diane
 Leo
33 Frank
 Johan
N=420 
 9 Mia
 Fred
36 Annemie
 Conny
N=420 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Paula
 Els
40 Hermine
 Geert
W+1 450
 2 Mie
 Annie
34 Jos
 Walter
O+2 130
 3 Heidi
 Greet
39 Pieter
 Ulrike
W+1 170
 4 Monique
 Gerrie
31 Paul
 Marjo
NGN0 
 5 Pieter
 Marleen
38 Roger
 Ivo
W+1 450
 6 Inge
 Stan
35 Nicole
 Ineke
O-150 
 7 Hilde
 Ludo
37 Stan
 Linda
W+2 170
 8 Diane
 Leo
33 Frank
 Johan
W+1 450
 9 Mia
 Fred
36 Annemie
 Conny
Z-1 100