Ingevoerde briefjes Bridge Retie   11-16-2023
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Inge
 Stan
ZTZ+1430 
 2 Jef
 Jef
41 Mark
 Jan
ZTZ=430 
 3 Alda
 Hermine
35 Roger
 Jan
N+1140 
 4 Jan
 Luk
40 Dis
 Ivo
ZTZ-1 50
 5 May
 Mia
32 Peter
 Eric
ZTZ+1430 
 6 Roger
 Johan
39 Josephine
 Maria
ZTN-3 150
 7 Chris
 Bernadette
42 Peter
 Jef
ZTN=400 
 8 Louis
 Jef
38 Ria
 Joop
N-1 50
 9 Guy
 Greet
34 Roger
 Marc
ZTZ=400 
 10 Hans
 Louis
37 Jef
 Wim
ZTN-1 50
 11 Bert
 Jef
33 Rie
 Julien
Z=110 
 12 Nest
 Anthony
36 Chris
 Frans
ZTZ-2 100
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Inge
 Stan
Z+1650 
 2 Jef
 Jef
41 Mark
 Jan
N=620 
 3 Alda
 Hermine
35 Roger
 Jan
N=620 
 4 Jan
 Luk
40 Dis
 Ivo
Z+1650 
 5 May
 Mia
32 Peter
 Eric
Z=620 
 6 Roger
 Johan
39 Josephine
 Maria
Z=620 
 7 Chris
 Bernadette
42 Peter
 Jef
Z+1650 
 8 Louis
 Jef
38 Ria
 Joop
Z=620 
 9 Guy
 Greet
34 Roger
 Marc
Z=620 
 10 Hans
 Louis
37 Jef
 Wim
N=620 
 11 Bert
 Jef
33 Rie
 Julien
N-1 100
 12 Nest
 Anthony
36 Chris
 Frans
Z=620 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Inge
 Stan
N-1 50
 2 Jef
 Jef
41 Mark
 Jan
O+2 130
 3 Alda
 Hermine
35 Roger
 Jan
Z-1 50
 4 Jan
 Luk
40 Dis
 Ivo
N-1 50
 5 May
 Mia
32 Peter
 Eric
N-2 100
 6 Roger
 Johan
39 Josephine
 Maria
Z-3 150
 7 Chris
 Bernadette
42 Peter
 Jef
Z+1140 
 8 Louis
 Jef
38 Ria
 Joop
N-2 100
 9 Guy
 Greet
34 Roger
 Marc
Z-2 100
 10 Hans
 Louis
37 Jef
 Wim
O= 110
 11 Bert
 Jef
33 Rie
 Julien
O+2 110
 12 Nest
 Anthony
36 Chris
 Frans
N-1 50
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Inge
 Stan
ZTZ+2150 
 2 Jef
 Jef
41 Mark
 Jan
!N-2 500
 3 Alda
 Hermine
35 Roger
 Jan
ZTN=120 
 4 Jan
 Luk
40 Dis
 Ivo
N=90 
 5 May
 Mia
32 Peter
 Eric
Z-1 100
 6 Roger
 Johan
39 Josephine
 Maria
W-1100 
 7 Chris
 Bernadette
42 Peter
 Jef
W-2200 
 8 Louis
 Jef
38 Ria
 Joop
Z-1 100
 9 Guy
 Greet
34 Roger
 Marc
Z-2 200
 10 Hans
 Louis
37 Jef
 Wim
!Z=670 
 11 Bert
 Jef
33 Rie
 Julien
!Z-1 200
 12 Nest
 Anthony
36 Chris
 Frans
!36-1200 
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jef
 Wim
O+1 170
 2 Jef
 Jef
32 Peter
 Eric
O= 420
 3 Alda
 Hermine
42 Peter
 Jef
O= 420
 4 Jan
 Luk
38 Ria
 Joop
O+3 230
 5 May
 Mia
41 Mark
 Jan
O+3 230
 6 Roger
 Johan
33 Rie
 Julien
O= 420
 7 Chris
 Bernadette
40 Dis
 Ivo
O+1 140
 8 Louis
 Jef
36 Chris
 Frans
N=140 
 9 Guy
 Greet
39 Josephine
 Maria
O= 420
 10 Hans
 Louis
35 Roger
 Jan
O+1 170
 11 Bert
 Jef
31 Inge
 Stan
O+2 200
 12 Nest
 Anthony
34 Roger
 Marc
PASN0 
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jef
 Wim
ZTO+1 1470
 2 Jef
 Jef
32 Peter
 Eric
ZTW+1 1470
 3 Alda
 Hermine
42 Peter
 Jef
ZTW+1 1470
 4 Jan
 Luk
38 Ria
 Joop
ZTW+1 1470
 5 May
 Mia
41 Mark
 Jan
ZTO= 2220
 6 Roger
 Johan
33 Rie
 Julien
ZTW+1 1470
 7 Chris
 Bernadette
40 Dis
 Ivo
ZTW+1 1470
 8 Louis
 Jef
36 Chris
 Frans
ZTO= 2220
 9 Guy
 Greet
39 Josephine
 Maria
ZTO+1 1470
 10 Hans
 Louis
35 Roger
 Jan
O+1 1390
 11 Bert
 Jef
31 Inge
 Stan
ZTW= 2220
 12 Nest
 Anthony
34 Roger
 Marc
ZTO= 2220
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jef
 Wim
ZTO-2200 
 2 Jef
 Jef
32 Peter
 Eric
ZTW+1 630
 3 Alda
 Hermine
42 Peter
 Jef
O= 620
 4 Jan
 Luk
38 Ria
 Joop
O= 620
 5 May
 Mia
41 Mark
 Jan
O= 620
 6 Roger
 Johan
33 Rie
 Julien
ZTW-1100 
 7 Chris
 Bernadette
40 Dis
 Ivo
O= 620
 8 Louis
 Jef
36 Chris
 Frans
ZTW-1100 
 9 Guy
 Greet
39 Josephine
 Maria
ZTW= 600
 10 Hans
 Louis
35 Roger
 Jan
O+1 650
 11 Bert
 Jef
31 Inge
 Stan
O= 620
 12 Nest
 Anthony
34 Roger
 Marc
ZTW= 600
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jef
 Wim
Z=420 
 2 Jef
 Jef
32 Peter
 Eric
W+1 140
 3 Alda
 Hermine
42 Peter
 Jef
Z-1 50
 4 Jan
 Luk
38 Ria
 Joop
W-150 
 5 May
 Mia
41 Mark
 Jan
W+1 110
 6 Roger
 Johan
33 Rie
 Julien
W+2 170
 7 Chris
 Bernadette
40 Dis
 Ivo
W= 140
 8 Louis
 Jef
36 Chris
 Frans
W-150 
 9 Guy
 Greet
39 Josephine
 Maria
!Z=590 
 10 Hans
 Louis
35 Roger
 Jan
W-150 
 11 Bert
 Jef
31 Inge
 Stan
W= 140
 12 Nest
 Anthony
34 Roger
 Marc
Z-1 50
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Mark
 Jan
W-1100 
 2 Jef
 Jef
31 Inge
 Stan
O-1100 
 3 Alda
 Hermine
33 Rie
 Julien
W-2200 
 4 Jan
 Luk
35 Roger
 Jan
O-1100 
 5 May
 Mia
39 Josephine
 Maria
ZTO= 600
 6 Roger
 Johan
42 Peter
 Jef
O-1100 
 7 Chris
 Bernadette
38 Ria
 Joop
O-1100 
 8 Louis
 Jef
34 Roger
 Marc
O-1100 
 9 Guy
 Greet
37 Jef
 Wim
W-1100 
 10 Hans
 Louis
40 Dis
 Ivo
W-1100 
 11 Bert
 Jef
36 Chris
 Frans
O-1100 
 12 Nest
 Anthony
32 Peter
 Eric
W-2200 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Mark
 Jan
N+1140 
 2 Jef
 Jef
31 Inge
 Stan
N-2 200
 3 Alda
 Hermine
33 Rie
 Julien
N+1140 
 4 Jan
 Luk
35 Roger
 Jan
N+1140 
 5 May
 Mia
39 Josephine
 Maria
N-1 100
 6 Roger
 Johan
42 Peter
 Jef
N-2 200
 7 Chris
 Bernadette
38 Ria
 Joop
N=110 
 8 Louis
 Jef
34 Roger
 Marc
N-1 100
 9 Guy
 Greet
37 Jef
 Wim
O= 90
 10 Hans
 Louis
40 Dis
 Ivo
N-2 200
 11 Bert
 Jef
36 Chris
 Frans
N-1 100
 12 Nest
 Anthony
32 Peter
 Eric
N=110 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Mark
 Jan
PASN0 
 2 Jef
 Jef
31 Inge
 Stan
N+3200 
 3 Alda
 Hermine
33 Rie
 Julien
W= 110
 4 Jan
 Luk
35 Roger
 Jan
O-150 
 5 May
 Mia
39 Josephine
 Maria
ZTW-3150 
 6 Roger
 Johan
42 Peter
 Jef
PASN0 
 7 Chris
 Bernadette
38 Ria
 Joop
O= 140
 8 Louis
 Jef
34 Roger
 Marc
PASN0 
 9 Guy
 Greet
37 Jef
 Wim
W-2100 
 10 Hans
 Louis
40 Dis
 Ivo
PASN0 
 11 Bert
 Jef
36 Chris
 Frans
PASN0 
 12 Nest
 Anthony
32 Peter
 Eric
N-1 50
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Mark
 Jan
N+2680 
 2 Jef
 Jef
31 Inge
 Stan
!N+1990 
 3 Alda
 Hermine
33 Rie
 Julien
!O-1100 
 4 Jan
 Luk
35 Roger
 Jan
O+1 130
 5 May
 Mia
39 Josephine
 Maria
N=650 
 6 Roger
 Johan
42 Peter
 Jef
N+1650 
 7 Chris
 Bernadette
38 Ria
 Joop
O-150 
 8 Louis
 Jef
34 Roger
 Marc
O-2100 
 9 Guy
 Greet
37 Jef
 Wim
!Z=850 
 10 Hans
 Louis
40 Dis
 Ivo
N+1650 
 11 Bert
 Jef
36 Chris
 Frans
W= 140
 12 Nest
 Anthony
32 Peter
 Eric
O-150 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Josephine
 Maria
ZTO-3300 
 2 Jef
 Jef
42 Peter
 Jef
O-1100 
 3 Alda
 Hermine
38 Ria
 Joop
O+2 150
 4 Jan
 Luk
34 Roger
 Marc
O+2 150
 5 May
 Mia
36 Chris
 Frans
ZTO-2200 
 6 Roger
 Johan
40 Dis
 Ivo
ZTO= 90
 7 Chris
 Bernadette
33 Rie
 Julien
O-1100 
 8 Louis
 Jef
32 Peter
 Eric
O+1 130
 9 Guy
 Greet
35 Roger
 Jan
ZTO= 90
 10 Hans
 Louis
31 Inge
 Stan
O+1 130
 11 Bert
 Jef
41 Mark
 Jan
ZTZ-1 100
 12 Nest
 Anthony
37 Jef
 Wim
O+1 130
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Josephine
 Maria
W-2100 
 2 Jef
 Jef
42 Peter
 Jef
!Z-2 300
 3 Alda
 Hermine
38 Ria
 Joop
Z+1140 
 4 Jan
 Luk
34 Roger
 Marc
!Z-1 100
 5 May
 Mia
36 Chris
 Frans
W+2 200
 6 Roger
 Johan
40 Dis
 Ivo
Z-1 50
 7 Chris
 Bernadette
33 Rie
 Julien
ZTO-2100 
 8 Louis
 Jef
32 Peter
 Eric
ZTO-150 
 9 Guy
 Greet
35 Roger
 Jan
ZTO-5250 
 10 Hans
 Louis
31 Inge
 Stan
O+1 170
 11 Bert
 Jef
41 Mark
 Jan
O-150 
 12 Nest
 Anthony
37 Jef
 Wim
!W-1100 
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Josephine
 Maria
ZTZ+1120 
 2 Jef
 Jef
42 Peter
 Jef
ZTW-5250 
 3 Alda
 Hermine
38 Ria
 Joop
O-150 
 4 Jan
 Luk
34 Roger
 Marc
ZTZ+2150 
 5 May
 Mia
36 Chris
 Frans
O+1 140
 6 Roger
 Johan
40 Dis
 Ivo
N+1130 
 7 Chris
 Bernadette
33 Rie
 Julien
O-2100 
 8 Louis
 Jef
32 Peter
 Eric
W+1 140
 9 Guy
 Greet
35 Roger
 Jan
O= 140
 10 Hans
 Louis
31 Inge
 Stan
N=600 
 11 Bert
 Jef
41 Mark
 Jan
W-150 
 12 Nest
 Anthony
37 Jef
 Wim
N=130 
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Josephine
 Maria
ZT!W-3800 
 2 Jef
 Jef
42 Peter
 Jef
!O-2500 
 3 Alda
 Hermine
38 Ria
 Joop
!N-1 100
 4 Jan
 Luk
34 Roger
 Marc
!N-1 100
 5 May
 Mia
36 Chris
 Frans
N+1140 
 6 Roger
 Johan
40 Dis
 Ivo
N-1 50
 7 Chris
 Bernadette
33 Rie
 Julien
N-2 100
 8 Louis
 Jef
32 Peter
 Eric
!N+1630 
 9 Guy
 Greet
35 Roger
 Jan
W-1100 
 10 Hans
 Louis
31 Inge
 Stan
ZTW-4400 
 11 Bert
 Jef
41 Mark
 Jan
N=140 
 12 Nest
 Anthony
37 Jef
 Wim
!O-2500 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Roger
 Marc
ZTZ+3490 
 2 Jef
 Jef
40 Dis
 Ivo
ZTN+2460 
 3 Alda
 Hermine
31 Inge
 Stan
ZTN+2460 
 4 Jan
 Luk
39 Josephine
 Maria
ZTZ+3490 
 5 May
 Mia
35 Roger
 Jan
ZTN-3 150
 6 Roger
 Johan
38 Ria
 Joop
ZTN+4520 
 7 Chris
 Bernadette
41 Mark
 Jan
ZTN-2 100
 8 Louis
 Jef
37 Jef
 Wim
ZTN+11020 
 9 Guy
 Greet
33 Rie
 Julien
N=400 
 10 Hans
 Louis
36 Chris
 Frans
ZTN=990 
 11 Bert
 Jef
32 Peter
 Eric
ZTN=990 
 12 Nest
 Anthony
42 Peter
 Jef
N=920 
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Roger
 Marc
W= 140
 2 Jef
 Jef
40 Dis
 Ivo
W+2 170
 3 Alda
 Hermine
31 Inge
 Stan
W+1 170
 4 Jan
 Luk
39 Josephine
 Maria
W+1 140
 5 May
 Mia
35 Roger
 Jan
O= 110
 6 Roger
 Johan
38 Ria
 Joop
W+1 170
 7 Chris
 Bernadette
41 Mark
 Jan
W= 420
 8 Louis
 Jef
37 Jef
 Wim
W+1 140
 9 Guy
 Greet
33 Rie
 Julien
ZTO= 120
 10 Hans
 Louis
36 Chris
 Frans
W+1 170
 11 Bert
 Jef
32 Peter
 Eric
ZTO= 120
 12 Nest
 Anthony
42 Peter
 Jef
ZTO= 120
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Roger
 Marc
Z=400 
 2 Jef
 Jef
40 Dis
 Ivo
N+1420 
 3 Alda
 Hermine
31 Inge
 Stan
Z+1150 
 4 Jan
 Luk
39 Josephine
 Maria
W-1100 
 5 May
 Mia
35 Roger
 Jan
!W-1200 
 6 Roger
 Johan
38 Ria
 Joop
W= 620
 7 Chris
 Bernadette
41 Mark
 Jan
!W-2500 
 8 Louis
 Jef
37 Jef
 Wim
!Z=550 
 9 Guy
 Greet
33 Rie
 Julien
W= 620
 10 Hans
 Louis
36 Chris
 Frans
!W-1200 
 11 Bert
 Jef
32 Peter
 Eric
!Z-1 100
 12 Nest
 Anthony
42 Peter
 Jef
Z=400 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Roger
 Marc
Z+2140 
 2 Jef
 Jef
40 Dis
 Ivo
Z=110 
 3 Alda
 Hermine
31 Inge
 Stan
ZTZ+1120 
 4 Jan
 Luk
39 Josephine
 Maria
Z=140 
 5 May
 Mia
35 Roger
 Jan
Z+1140 
 6 Roger
 Johan
38 Ria
 Joop
Z=110 
 7 Chris
 Bernadette
41 Mark
 Jan
N=80 
 8 Louis
 Jef
37 Jef
 Wim
Z=110 
 9 Guy
 Greet
33 Rie
 Julien
Z+1140 
 10 Hans
 Louis
36 Chris
 Frans
ZTZ+1120 
 11 Bert
 Jef
32 Peter
 Eric
Z=110 
 12 Nest
 Anthony
42 Peter
 Jef
Z+1140 
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Peter
 Jef
N+1170 
 2 Jef
 Jef
38 Ria
 Joop
!W-3500 
 3 Alda
 Hermine
41 Mark
 Jan
N-1 100
 4 Jan
 Luk
32 Peter
 Eric
N=620 
 5 May
 Mia
40 Dis
 Ivo
N-1 100
 6 Roger
 Johan
36 Chris
 Frans
N=620 
 7 Chris
 Bernadette
39 Josephine
 Maria
N+1170 
 8 Louis
 Jef
35 Roger
 Jan
N+1170 
 9 Guy
 Greet
31 Inge
 Stan
N=620 
 10 Hans
 Louis
34 Roger
 Marc
N-1 100
 11 Bert
 Jef
37 Jef
 Wim
O-2100 
 12 Nest
 Anthony
33 Rie
 Julien
N+1170 
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Peter
 Jef
!W-3800 
 2 Jef
 Jef
38 Ria
 Joop
ZTN+2150 
 3 Alda
 Hermine
41 Mark
 Jan
ZTN+3180 
 4 Jan
 Luk
32 Peter
 Eric
ZTZ+2460 
 5 May
 Mia
40 Dis
 Ivo
!W-41100 
 6 Roger
 Johan
36 Chris
 Frans
ZTZ+1430 
 7 Chris
 Bernadette
39 Josephine
 Maria
ZTZ=400 
 8 Louis
 Jef
35 Roger
 Jan
ZTZ=400 
 9 Guy
 Greet
31 Inge
 Stan
Z-3 150
 10 Hans
 Louis
34 Roger
 Marc
ZTZ+2460 
 11 Bert
 Jef
37 Jef
 Wim
ZTZ+1430 
 12 Nest
 Anthony
33 Rie
 Julien
ZTZ+2460 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Peter
 Jef
ZTN+2150 
 2 Jef
 Jef
38 Ria
 Joop
ZTN+4210 
 3 Alda
 Hermine
41 Mark
 Jan
ZTZ+2180 
 4 Jan
 Luk
32 Peter
 Eric
N+1130 
 5 May
 Mia
40 Dis
 Ivo
ZTN+4210 
 6 Roger
 Johan
36 Chris
 Frans
ZTN+3180 
 7 Chris
 Bernadette
39 Josephine
 Maria
ZTZ+3210 
 8 Louis
 Jef
35 Roger
 Jan
N+3170 
 9 Guy
 Greet
31 Inge
 Stan
N+3170 
 10 Hans
 Louis
34 Roger
 Marc
W-2200 
 11 Bert
 Jef
37 Jef
 Wim
W-3300 
 12 Nest
 Anthony
33 Rie
 Julien
ZTN+4210 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Peter
 Jef
O-150 
 2 Jef
 Jef
38 Ria
 Joop
O= 420
 3 Alda
 Hermine
41 Mark
 Jan
O= 420
 4 Jan
 Luk
32 Peter
 Eric
O+1 140
 5 May
 Mia
40 Dis
 Ivo
O= 420
 6 Roger
 Johan
36 Chris
 Frans
O-150 
 7 Chris
 Bernadette
39 Josephine
 Maria
ZTW+2 150
 8 Louis
 Jef
35 Roger
 Jan
W= 420
 9 Guy
 Greet
31 Inge
 Stan
W+2 170
 10 Hans
 Louis
34 Roger
 Marc
O= 420
 11 Bert
 Jef
37 Jef
 Wim
W= 420
 12 Nest
 Anthony
33 Rie
 Julien
O= 420
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Dis
 Ivo
!W-41100 
 2 Jef
 Jef
34 Roger
 Marc
N-1 50
 3 Alda
 Hermine
39 Josephine
 Maria
ZTN+3180 
 4 Jan
 Luk
42 Peter
 Jef
W-3300 
 5 May
 Mia
38 Ria
 Joop
ZTN-2 100
 6 Roger
 Johan
41 Mark
 Jan
ZTN-3 150
 7 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
!N-1 100
 8 Louis
 Jef
33 Rie
 Julien
O-2200 
 9 Guy
 Greet
36 Chris
 Frans
W-2200 
 10 Hans
 Louis
32 Peter
 Eric
W-2200 
 11 Bert
 Jef
35 Roger
 Jan
W-3300 
 12 Nest
 Anthony
31 Inge
 Stan
ZTN-1 50
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Dis
 Ivo
ZTO+1 630
 2 Jef
 Jef
34 Roger
 Marc
ZTO+1 630
 3 Alda
 Hermine
39 Josephine
 Maria
ZTO+1 630
 4 Jan
 Luk
42 Peter
 Jef
ZTO+1 630
 5 May
 Mia
38 Ria
 Joop
ZTO+1 630
 6 Roger
 Johan
41 Mark
 Jan
ZTW+2 660
 7 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
ZTW+2 660
 8 Louis
 Jef
33 Rie
 Julien
ZTO+1 630
 9 Guy
 Greet
36 Chris
 Frans
ZTO+1 630
 10 Hans
 Louis
32 Peter
 Eric
ZTO= 600
 11 Bert
 Jef
35 Roger
 Jan
ZTW+1 630
 12 Nest
 Anthony
31 Inge
 Stan
ZTO+1 630
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Dis
 Ivo
Z+1140 
 2 Jef
 Jef
34 Roger
 Marc
Z+3170 
 3 Alda
 Hermine
39 Josephine
 Maria
Z-1 50
 4 Jan
 Luk
42 Peter
 Jef
Z+2170 
 5 May
 Mia
38 Ria
 Joop
Z-1 50
 6 Roger
 Johan
41 Mark
 Jan
Z+2140 
 7 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
Z=140 
 8 Louis
 Jef
33 Rie
 Julien
Z-1 50
 9 Guy
 Greet
36 Chris
 Frans
Z-1 50
 10 Hans
 Louis
32 Peter
 Eric
Z-1 50
 11 Bert
 Jef
35 Roger
 Jan
Z-1 50
 12 Nest
 Anthony
31 Inge
 Stan
Z-1 50
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Dis
 Ivo
N+2680 
 2 Jef
 Jef
34 Roger
 Marc
ZTZ+2660 
 3 Alda
 Hermine
39 Josephine
 Maria
ZTZ-1 100
 4 Jan
 Luk
42 Peter
 Jef
ZTZ+3690 
 5 May
 Mia
38 Ria
 Joop
ZTN+2660 
 6 Roger
 Johan
41 Mark
 Jan
ZTZ+2660 
 7 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
N=620 
 8 Louis
 Jef
33 Rie
 Julien
ZTN+3690 
 9 Guy
 Greet
36 Chris
 Frans
ZTZ=600 
 10 Hans
 Louis
32 Peter
 Eric
ZTZ+3690 
 11 Bert
 Jef
35 Roger
 Jan
ZTN-1 100
 12 Nest
 Anthony
31 Inge
 Stan
ZTZ+2660