Ingevoerde briefjes Bridge Retie   11-30-2023
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Alda
 Bert
ZTO= 990
 2 Gustaaf
 Harry
41 Roger
 Johan
ZTO+3 490
 3 Paula
 Maria
35 Jef
 Wim
ZTO+3 490
 4 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
ZTO= 990
 5 Chris
 Bernadette
32 Rie
 Julien
ZTO= 990
 6 Roger
 Jan
39 Ria
 Joop
ZTO+3 490
 7 May
 Mia
42 Nest
 Anthony
ZTO= 990
 8 Mark
 Jan
38 Ivo
 Fred
ZTO+3 490
 9 Dis
 Ivo
34 Luc
 Jef
ZTO= 990
 10 Peter
 Jef
37 Jan
 Luk
ZTW= 990
 11 Louis
 Jef
33 Chris
 Frans
ZTW-2100 
 12 Roger
 Marc
36 Josephine
 Maria
ZTO+2 460
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Alda
 Bert
O-150 
 2 Gustaaf
 Harry
41 Roger
 Johan
ZTO+3 490
 3 Paula
 Maria
35 Jef
 Wim
ZTO+4 520
 4 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
ZTW+3 490
 5 Chris
 Bernadette
32 Rie
 Julien
ZTW+1 430
 6 Roger
 Jan
39 Ria
 Joop
ZTO+3 490
 7 May
 Mia
42 Nest
 Anthony
ZTO+3 490
 8 Mark
 Jan
38 Ivo
 Fred
ZTW+2 460
 9 Dis
 Ivo
34 Luc
 Jef
ZTO+3 490
 10 Peter
 Jef
37 Jan
 Luk
O+1 940
 11 Louis
 Jef
33 Chris
 Frans
O+1 420
 12 Roger
 Marc
36 Josephine
 Maria
ZTW-150 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Alda
 Bert
N=980 
 2 Gustaaf
 Harry
41 Roger
 Johan
N=980 
 3 Paula
 Maria
35 Jef
 Wim
N+1480 
 4 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
N=980 
 5 Chris
 Bernadette
32 Rie
 Julien
ZTZ=460 
 6 Roger
 Jan
39 Ria
 Joop
Z=980 
 7 May
 Mia
42 Nest
 Anthony
Z+2480 
 8 Mark
 Jan
38 Ivo
 Fred
Z=980 
 9 Dis
 Ivo
34 Luc
 Jef
N=980 
 10 Peter
 Jef
37 Jan
 Luk
N+2480 
 11 Louis
 Jef
33 Chris
 Frans
N=980 
 12 Roger
 Marc
36 Josephine
 Maria
Z=980 
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Alda
 Bert
ZTO+2 660
 2 Gustaaf
 Harry
41 Roger
 Johan
ZTO+2 660
 3 Paula
 Maria
35 Jef
 Wim
ZTW+1 630
 4 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
ZTO+2 660
 5 Chris
 Bernadette
32 Rie
 Julien
ZTW= 600
 6 Roger
 Jan
39 Ria
 Joop
ZTO+2 660
 7 May
 Mia
42 Nest
 Anthony
ZTO+2 660
 8 Mark
 Jan
38 Ivo
 Fred
ZTO+2 660
 9 Dis
 Ivo
34 Luc
 Jef
ZTO+2 660
 10 Peter
 Jef
37 Jan
 Luk
ZTW+2 660
 11 Louis
 Jef
33 Chris
 Frans
ZTO-1100 
 12 Roger
 Marc
36 Josephine
 Maria
ZTO+2 660
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jan
 Luk
Z-1 100
 2 Gustaaf
 Harry
32 Rie
 Julien
ZTN-2 200
 3 Paula
 Maria
42 Nest
 Anthony
Z-2 200
 4 Jef
 Jef
38 Ivo
 Fred
Z-3 300
 5 Chris
 Bernadette
41 Roger
 Johan
Z-2 200
 6 Roger
 Jan
33 Chris
 Frans
ZTN-4 400
 7 May
 Mia
40 Staf
 Guy
Z-1 100
 8 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
Z-1 100
 9 Dis
 Ivo
39 Ria
 Joop
ZTN-1 100
 10 Peter
 Jef
35 Jef
 Wim
ZTN-3 300
 11 Louis
 Jef
31 Alda
 Bert
Z+1140 
 12 Roger
 Marc
34 Luc
 Jef
Z=620 
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jan
 Luk
N-1 50
 2 Gustaaf
 Harry
32 Rie
 Julien
N-1 50
 3 Paula
 Maria
42 Nest
 Anthony
!Z=530 
 4 Jef
 Jef
38 Ivo
 Fred
N-1 50
 5 Chris
 Bernadette
41 Roger
 Johan
Z=140 
 6 Roger
 Jan
33 Chris
 Frans
O-1100 
 7 May
 Mia
40 Staf
 Guy
ZTW= 120
 8 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
!Z+1630 
 9 Dis
 Ivo
39 Ria
 Joop
!O-2500 
 10 Peter
 Jef
35 Jef
 Wim
O= 110
 11 Louis
 Jef
31 Alda
 Bert
!N-2 300
 12 Roger
 Marc
34 Luc
 Jef
O-1100 
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jan
 Luk
!W+1 870
 2 Gustaaf
 Harry
32 Rie
 Julien
Z+1150 
 3 Paula
 Maria
42 Nest
 Anthony
!Z=710 
 4 Jef
 Jef
38 Ivo
 Fred
Z=130 
 5 Chris
 Bernadette
41 Roger
 Johan
Z+1150 
 6 Roger
 Jan
33 Chris
 Frans
W-1100 
 7 May
 Mia
40 Staf
 Guy
ZTZ=600 
 8 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
Z=600 
 9 Dis
 Ivo
39 Ria
 Joop
W-2200 
 10 Peter
 Jef
35 Jef
 Wim
Z=130 
 11 Louis
 Jef
31 Alda
 Bert
Z+1150 
 12 Roger
 Marc
34 Luc
 Jef
Z=130 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Jan
 Luk
N=110 
 2 Gustaaf
 Harry
32 Rie
 Julien
ZTW-150 
 3 Paula
 Maria
42 Nest
 Anthony
N-2 100
 4 Jef
 Jef
38 Ivo
 Fred
ZTO= 400
 5 Chris
 Bernadette
41 Roger
 Johan
W= 130
 6 Roger
 Jan
33 Chris
 Frans
!N-2 300
 7 May
 Mia
40 Staf
 Guy
W+1 150
 8 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
W-2100 
 9 Dis
 Ivo
39 Ria
 Joop
ZTO+2 180
 10 Peter
 Jef
35 Jef
 Wim
N-2 100
 11 Louis
 Jef
31 Alda
 Bert
ZTO+1 150
 12 Roger
 Marc
34 Luc
 Jef
O= 400
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Roger
 Johan
Z=420 
 2 Gustaaf
 Harry
31 Alda
 Bert
ZTN-6 300
 3 Paula
 Maria
33 Chris
 Frans
Z=420 
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Wim
Z=420 
 5 Chris
 Bernadette
39 Ria
 Joop
Z+1450 
 6 Roger
 Jan
42 Nest
 Anthony
Z+1450 
 7 May
 Mia
38 Ivo
 Fred
Z+1450 
 8 Mark
 Jan
34 Luc
 Jef
Z+1450 
 9 Dis
 Ivo
37 Jan
 Luk
Z=420 
 10 Peter
 Jef
40 Staf
 Guy
!Z-1 100
 11 Louis
 Jef
36 Josephine
 Maria
Z-2 100
 12 Roger
 Marc
32 Rie
 Julien
Z=420 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Roger
 Johan
W= 110
 2 Gustaaf
 Harry
31 Alda
 Bert
ZTO-1100 
 3 Paula
 Maria
33 Chris
 Frans
ZTO+1 150
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Wim
PASN0 
 5 Chris
 Bernadette
39 Ria
 Joop
W+1 140
 6 Roger
 Jan
42 Nest
 Anthony
!N-3 800
 7 May
 Mia
38 Ivo
 Fred
ZTW+2 180
 8 Mark
 Jan
34 Luc
 Jef
ZTW-1100 
 9 Dis
 Ivo
37 Jan
 Luk
PASN0 
 10 Peter
 Jef
40 Staf
 Guy
ZTO= 120
 11 Louis
 Jef
36 Josephine
 Maria
ZTO+1 630
 12 Roger
 Marc
32 Rie
 Julien
ZTO= 600
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Roger
 Johan
W-2100 
 2 Gustaaf
 Harry
31 Alda
 Bert
W+1 110
 3 Paula
 Maria
33 Chris
 Frans
ZTO-150 
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Wim
W+1 110
 5 Chris
 Bernadette
39 Ria
 Joop
W= 90
 6 Roger
 Jan
42 Nest
 Anthony
W+2 130
 7 May
 Mia
38 Ivo
 Fred
W= 90
 8 Mark
 Jan
34 Luc
 Jef
W+1 110
 9 Dis
 Ivo
37 Jan
 Luk
ZTW+1 120
 10 Peter
 Jef
40 Staf
 Guy
ZTW+1 120
 11 Louis
 Jef
36 Josephine
 Maria
ZTO= 120
 12 Roger
 Marc
32 Rie
 Julien
W+1 110
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Roger
 Johan
W+1 450
 2 Gustaaf
 Harry
31 Alda
 Bert
W+1 450
 3 Paula
 Maria
33 Chris
 Frans
W+1 450
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Wim
W+2 480
 5 Chris
 Bernadette
39 Ria
 Joop
W+1 450
 6 Roger
 Jan
42 Nest
 Anthony
W+2 480
 7 May
 Mia
38 Ivo
 Fred
W+2 480
 8 Mark
 Jan
34 Luc
 Jef
W+2 480
 9 Dis
 Ivo
37 Jan
 Luk
W= 420
 10 Peter
 Jef
40 Staf
 Guy
ZTW+1 460
 11 Louis
 Jef
36 Josephine
 Maria
W+1 450
 12 Roger
 Marc
32 Rie
 Julien
W= 420
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ria
 Joop
ZTO= 600
 2 Gustaaf
 Harry
42 Nest
 Anthony
ZTW= 600
 3 Paula
 Maria
38 Ivo
 Fred
W+1 110
 4 Jef
 Jef
34 Luc
 Jef
ZTW= 600
 5 Chris
 Bernadette
36 Josephine
 Maria
!Z=160 
 6 Roger
 Jan
40 Staf
 Guy
!W+2 580
 7 May
 Mia
33 Chris
 Frans
ZTW+1 150
 8 Mark
 Jan
32 Rie
 Julien
W+2 130
 9 Dis
 Ivo
35 Jef
 Wim
W+2 130
 10 Peter
 Jef
31 Alda
 Bert
ZTW+2 150
 11 Louis
 Jef
41 Roger
 Johan
W+1 110
 12 Roger
 Marc
37 Jan
 Luk
ZTW+2 150
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ria
 Joop
N-1 50
 2 Gustaaf
 Harry
42 Nest
 Anthony
ZTN=90 
 3 Paula
 Maria
38 Ivo
 Fred
O-3150 
 4 Jef
 Jef
34 Luc
 Jef
N-2 100
 5 Chris
 Bernadette
36 Josephine
 Maria
N-1 50
 6 Roger
 Jan
40 Staf
 Guy
ZTN-2 100
 7 May
 Mia
33 Chris
 Frans
N-2 100
 8 Mark
 Jan
32 Rie
 Julien
ZTN=90 
 9 Dis
 Ivo
35 Jef
 Wim
ZTZ=90 
 10 Peter
 Jef
31 Alda
 Bert
N=110 
 11 Louis
 Jef
41 Roger
 Johan
ZTN=90 
 12 Roger
 Marc
37 Jan
 Luk
ZTN=90 
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ria
 Joop
Z=140 
 2 Gustaaf
 Harry
42 Nest
 Anthony
O-150 
 3 Paula
 Maria
38 Ivo
 Fred
Z+1650 
 4 Jef
 Jef
34 Luc
 Jef
Z=620 
 5 Chris
 Bernadette
36 Josephine
 Maria
Z+2170 
 6 Roger
 Jan
40 Staf
 Guy
Z=620 
 7 May
 Mia
33 Chris
 Frans
O= 420
 8 Mark
 Jan
32 Rie
 Julien
Z+1650 
 9 Dis
 Ivo
35 Jef
 Wim
O= 420
 10 Peter
 Jef
31 Alda
 Bert
O-150 
 11 Louis
 Jef
41 Roger
 Johan
O= 420
 12 Roger
 Marc
37 Jan
 Luk
O= 420
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ria
 Joop
ZTO= 600
 2 Gustaaf
 Harry
42 Nest
 Anthony
W-1100 
 3 Paula
 Maria
38 Ivo
 Fred
W-1100 
 4 Jef
 Jef
34 Luc
 Jef
ZTO= 600
 5 Chris
 Bernadette
36 Josephine
 Maria
W-2200 
 6 Roger
 Jan
40 Staf
 Guy
W-2200 
 7 May
 Mia
33 Chris
 Frans
W-1100 
 8 Mark
 Jan
32 Rie
 Julien
ZTO-1100 
 9 Dis
 Ivo
35 Jef
 Wim
ZTO-3300 
 10 Peter
 Jef
31 Alda
 Bert
Z-2 100
 11 Louis
 Jef
41 Roger
 Johan
ZTO-4400 
 12 Roger
 Marc
37 Jan
 Luk
O-2200 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Luc
 Jef
W= 110
 2 Gustaaf
 Harry
40 Staf
 Guy
!W-2300 
 3 Paula
 Maria
31 Alda
 Bert
W-150 
 4 Jef
 Jef
39 Ria
 Joop
Z-1 50
 5 Chris
 Bernadette
35 Jef
 Wim
Z=110 
 6 Roger
 Jan
38 Ivo
 Fred
ZTN-1 50
 7 May
 Mia
41 Roger
 Johan
W+1 110
 8 Mark
 Jan
37 Jan
 Luk
ZTZ-4 200
 9 Dis
 Ivo
33 Chris
 Frans
W= 110
 10 Peter
 Jef
36 Josephine
 Maria
O-150 
 11 Louis
 Jef
32 Rie
 Julien
W= 110
 12 Roger
 Marc
42 Nest
 Anthony
W= 110
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Luc
 Jef
O= 140
 2 Gustaaf
 Harry
40 Staf
 Guy
O+1 140
 3 Paula
 Maria
31 Alda
 Bert
W= 110
 4 Jef
 Jef
39 Ria
 Joop
O-150 
 5 Chris
 Bernadette
35 Jef
 Wim
O-150 
 6 Roger
 Jan
38 Ivo
 Fred
W-150 
 7 May
 Mia
41 Roger
 Johan
W+1 130
 8 Mark
 Jan
37 Jan
 Luk
W+1 130
 9 Dis
 Ivo
33 Chris
 Frans
W= 110
 10 Peter
 Jef
36 Josephine
 Maria
W= 110
 11 Louis
 Jef
32 Rie
 Julien
W= 110
 12 Roger
 Marc
42 Nest
 Anthony
O-150 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Luc
 Jef
ZTN+3490 
 2 Gustaaf
 Harry
40 Staf
 Guy
ZTN+1430 
 3 Paula
 Maria
31 Alda
 Bert
N+2480 
 4 Jef
 Jef
39 Ria
 Joop
ZTZ+2460 
 5 Chris
 Bernadette
35 Jef
 Wim
ZTN+2460 
 6 Roger
 Jan
38 Ivo
 Fred
N=420 
 7 May
 Mia
41 Roger
 Johan
ZTZ+2460 
 8 Mark
 Jan
37 Jan
 Luk
N+1450 
 9 Dis
 Ivo
33 Chris
 Frans
ZTN+1430 
 10 Peter
 Jef
36 Josephine
 Maria
ZTN+2460 
 11 Louis
 Jef
32 Rie
 Julien
N=420 
 12 Roger
 Marc
42 Nest
 Anthony
ZTZ+2460 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Luc
 Jef
Z-4 400
 2 Gustaaf
 Harry
40 Staf
 Guy
N-2 200
 3 Paula
 Maria
31 Alda
 Bert
N=110 
 4 Jef
 Jef
39 Ria
 Joop
W-2200 
 5 Chris
 Bernadette
35 Jef
 Wim
W-1100 
 6 Roger
 Jan
38 Ivo
 Fred
N-1 100
 7 May
 Mia
41 Roger
 Johan
Z-3 300
 8 Mark
 Jan
37 Jan
 Luk
ZTZ=600 
 9 Dis
 Ivo
33 Chris
 Frans
W+1 140
 10 Peter
 Jef
36 Josephine
 Maria
N+1110 
 11 Louis
 Jef
32 Rie
 Julien
W-1100 
 12 Roger
 Marc
42 Nest
 Anthony
W+1 140
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Nest
 Anthony
ZTO= 990
 2 Gustaaf
 Harry
38 Ivo
 Fred
W+1 450
 3 Paula
 Maria
41 Roger
 Johan
W+1 450
 4 Jef
 Jef
32 Rie
 Julien
W-2100 
 5 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
O-2100 
 6 Roger
 Jan
36 Josephine
 Maria
W-3150 
 7 May
 Mia
39 Ria
 Joop
W+1 450
 8 Mark
 Jan
35 Jef
 Wim
W-2100 
 9 Dis
 Ivo
31 Alda
 Bert
W-150 
 10 Peter
 Jef
34 Luc
 Jef
W-3150 
 11 Louis
 Jef
37 Jan
 Luk
O-150 
 12 Roger
 Marc
33 Chris
 Frans
W= 450
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Nest
 Anthony
W-3300 
 2 Gustaaf
 Harry
38 Ivo
 Fred
ZTO-1100 
 3 Paula
 Maria
41 Roger
 Johan
W-1100 
 4 Jef
 Jef
32 Rie
 Julien
ZTO-1100 
 5 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
W-4400 
 6 Roger
 Jan
36 Josephine
 Maria
W-3300 
 7 May
 Mia
39 Ria
 Joop
W-4400 
 8 Mark
 Jan
35 Jef
 Wim
ZTO-2200 
 9 Dis
 Ivo
31 Alda
 Bert
W-1100 
 10 Peter
 Jef
34 Luc
 Jef
ZTO-1100 
 11 Louis
 Jef
37 Jan
 Luk
ZTO-1100 
 12 Roger
 Marc
33 Chris
 Frans
O= 130
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Nest
 Anthony
O+1 140
 2 Gustaaf
 Harry
38 Ivo
 Fred
O+1 140
 3 Paula
 Maria
41 Roger
 Johan
W+2 170
 4 Jef
 Jef
32 Rie
 Julien
W+1 170
 5 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
O+1 140
 6 Roger
 Jan
36 Josephine
 Maria
O+1 140
 7 May
 Mia
39 Ria
 Joop
O+1 140
 8 Mark
 Jan
35 Jef
 Wim
W-1100 
 9 Dis
 Ivo
31 Alda
 Bert
O-1100 
 10 Peter
 Jef
34 Luc
 Jef
O+1 140
 11 Louis
 Jef
37 Jan
 Luk
O+1 140
 12 Roger
 Marc
33 Chris
 Frans
W= 140
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 Nest
 Anthony
N-1 50
 2 Gustaaf
 Harry
38 Ivo
 Fred
ZTO-2100 
 3 Paula
 Maria
41 Roger
 Johan
W-150 
 4 Jef
 Jef
32 Rie
 Julien
W-150 
 5 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
W-150 
 6 Roger
 Jan
36 Josephine
 Maria
W= 110
 7 May
 Mia
39 Ria
 Joop
W-150 
 8 Mark
 Jan
35 Jef
 Wim
W-150 
 9 Dis
 Ivo
31 Alda
 Bert
Z-1 50
 10 Peter
 Jef
34 Luc
 Jef
W= 110
 11 Louis
 Jef
37 Jan
 Luk
W-150 
 12 Roger
 Marc
33 Chris
 Frans
W= 110
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
Z+1130 
 2 Gustaaf
 Harry
34 Luc
 Jef
O+2 150
 3 Paula
 Maria
39 Ria
 Joop
N+2150 
 4 Jef
 Jef
42 Nest
 Anthony
Z-1 50
 5 Chris
 Bernadette
38 Ivo
 Fred
O+1 150
 6 Roger
 Jan
41 Roger
 Johan
ZTN-7 350
 7 May
 Mia
37 Jan
 Luk
O+2 150
 8 Mark
 Jan
33 Chris
 Frans
!N-2 300
 9 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
Z=110 
 10 Peter
 Jef
32 Rie
 Julien
N-1 50
 11 Louis
 Jef
35 Jef
 Wim
W+1 140
 12 Roger
 Marc
31 Alda
 Bert
!N-1 100
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
O= 110
 2 Gustaaf
 Harry
34 Luc
 Jef
N-2 200
 3 Paula
 Maria
39 Ria
 Joop
Z-1 100
 4 Jef
 Jef
42 Nest
 Anthony
ZTO+1 630
 5 Chris
 Bernadette
38 Ivo
 Fred
Z-1 100
 6 Roger
 Jan
41 Roger
 Johan
N-3 300
 7 May
 Mia
37 Jan
 Luk
O-1100 
 8 Mark
 Jan
33 Chris
 Frans
O= 130
 9 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
!O-1200 
 10 Peter
 Jef
32 Rie
 Julien
O-2200 
 11 Louis
 Jef
35 Jef
 Wim
Z-1 100
 12 Roger
 Marc
31 Alda
 Bert
Z-2 200
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
N=110 
 2 Gustaaf
 Harry
34 Luc
 Jef
N-1 50
 3 Paula
 Maria
39 Ria
 Joop
N-1 50
 4 Jef
 Jef
42 Nest
 Anthony
Z-2 100
 5 Chris
 Bernadette
38 Ivo
 Fred
Z-1 50
 6 Roger
 Jan
41 Roger
 Johan
O-3150 
 7 May
 Mia
37 Jan
 Luk
N=420 
 8 Mark
 Jan
33 Chris
 Frans
Z-1 50
 9 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
N+1130 
 10 Peter
 Jef
32 Rie
 Julien
Z-1 50
 11 Louis
 Jef
35 Jef
 Wim
O= 110
 12 Roger
 Marc
31 Alda
 Bert
N+1140 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
N=600 
 2 Gustaaf
 Harry
34 Luc
 Jef
Z=130 
 3 Paula
 Maria
39 Ria
 Joop
!Z-2 500
 4 Jef
 Jef
42 Nest
 Anthony
Z=110 
 5 Chris
 Bernadette
38 Ivo
 Fred
W-3150 
 6 Roger
 Jan
41 Roger
 Johan
W-150 
 7 May
 Mia
37 Jan
 Luk
W-3150 
 8 Mark
 Jan
33 Chris
 Frans
Z=110 
 9 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
W-150 
 10 Peter
 Jef
32 Rie
 Julien
W-150 
 11 Louis
 Jef
35 Jef
 Wim
N-2 200
 12 Roger
 Marc
31 Alda
 Bert
W-150