Ingevoerde briefjes Bridge Retie   02-01-2024
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Jan
 Luk
ZTZ+3490 
 2 Paula
 Maria
41 Alda
 Hermine
ZTZ+3490 
 3 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
ZTZ=400 
 4 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
ZTZ+3490 
 5 Ria
 Joop
32 Mario
 Julia
Z=400 
 6 Betty
 Corneille
39 Ward
 Frank
N=400 
 7 Stan
 Wieza
42 May
 Mia
ZTZ=400 
 8 Jef
 Bert
38 Rie
 Julien
ZTN-4 200
 9 Chris
 Frans
34 Mark
 Jan
ZTZ=400 
 10 Jef
 Jef
37 Roger
 Marc
ZTZ=400 
 11 Ivo
 Rudy
33 Jan
 Mieke
ZTZ=400 
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Jan
 Luk
ZTW-3150 
 2 Paula
 Maria
41 Alda
 Hermine
O= 420
 3 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
W-150 
 4 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
W-2100 
 5 Ria
 Joop
32 Mario
 Julia
O-3150 
 6 Betty
 Corneille
39 Ward
 Frank
O= 110
 7 Stan
 Wieza
42 May
 Mia
O-2100 
 8 Jef
 Bert
38 Rie
 Julien
W-2100 
 9 Chris
 Frans
34 Mark
 Jan
W-3150 
 10 Jef
 Jef
37 Roger
 Marc
W-2100 
 11 Ivo
 Rudy
33 Jan
 Mieke
O= 110
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Jan
 Luk
O+1 650
 2 Paula
 Maria
41 Alda
 Hermine
ZTO+2 660
 3 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
ZTO+1 630
 4 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
ZTO= 600
 5 Ria
 Joop
32 Mario
 Julia
W+1 650
 6 Betty
 Corneille
39 Ward
 Frank
W+1 650
 7 Stan
 Wieza
42 May
 Mia
W+1 650
 8 Jef
 Bert
38 Rie
 Julien
W+1 650
 9 Chris
 Frans
34 Mark
 Jan
ZTO+2 660
 10 Jef
 Jef
37 Roger
 Marc
O-1100 
 11 Ivo
 Rudy
33 Jan
 Mieke
W+1 650
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
31 Jan
 Luk
W= 620
 2 Paula
 Maria
41 Alda
 Hermine
O+3 200
 3 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
W= 620
 4 Chris
 Bernadette
40 Staf
 Guy
W= 620
 5 Ria
 Joop
32 Mario
 Julia
ZTO-1100 
 6 Betty
 Corneille
39 Ward
 Frank
W= 620
 7 Stan
 Wieza
42 May
 Mia
W= 620
 8 Jef
 Bert
38 Rie
 Julien
O+2 170
 9 Chris
 Frans
34 Mark
 Jan
W= 620
 10 Jef
 Jef
37 Roger
 Marc
W= 620
 11 Ivo
 Rudy
33 Jan
 Mieke
W= 620
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Roger
 Marc
ZTW-4200 
 2 Paula
 Maria
32 Mario
 Julia
ZTW-150 
 3 Jef
 Jef
42 May
 Mia
!N-2 500
 4 Chris
 Bernadette
38 Rie
 Julien
ZTW-150 
 5 Ria
 Joop
41 Alda
 Hermine
W-3150 
 6 Betty
 Corneille
33 Jan
 Mieke
N-2 200
 7 Stan
 Wieza
40 Staf
 Guy
O-4200 
 8 Jef
 Bert
36 Josephine
 Maria
!Z-3 800
 9 Chris
 Frans
39 Ward
 Frank
O= 110
 10 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
Z-1 100
 11 Ivo
 Rudy
31 Jan
 Luk
N-3 300
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Roger
 Marc
O-1100 
 2 Paula
 Maria
32 Mario
 Julia
O= 140
 3 Jef
 Jef
42 May
 Mia
O+1 140
 4 Chris
 Bernadette
38 Rie
 Julien
O= 140
 5 Ria
 Joop
41 Alda
 Hermine
O-1100 
 6 Betty
 Corneille
33 Jan
 Mieke
O= 140
 7 Stan
 Wieza
40 Staf
 Guy
ZTO-1100 
 8 Jef
 Bert
36 Josephine
 Maria
!Z-1 100
 9 Chris
 Frans
39 Ward
 Frank
O= 140
 10 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
O+1 140
 11 Ivo
 Rudy
31 Jan
 Luk
O-1100 
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Roger
 Marc
N-1 100
 2 Paula
 Maria
32 Mario
 Julia
ZTO-1100 
 3 Jef
 Jef
42 May
 Mia
ZTZ-2 200
 4 Chris
 Bernadette
38 Rie
 Julien
ZTO-1100 
 5 Ria
 Joop
41 Alda
 Hermine
N-1 100
 6 Betty
 Corneille
33 Jan
 Mieke
N=80 
 7 Stan
 Wieza
40 Staf
 Guy
ZTO= 120
 8 Jef
 Bert
36 Josephine
 Maria
N=80 
 9 Chris
 Frans
39 Ward
 Frank
N-1 100
 10 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
W-1100 
 11 Ivo
 Rudy
31 Jan
 Luk
W-1100 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
37 Roger
 Marc
Z+2130 
 2 Paula
 Maria
32 Mario
 Julia
ZTN+1150 
 3 Jef
 Jef
42 May
 Mia
ZTZ+3180 
 4 Chris
 Bernadette
38 Rie
 Julien
Z+2130 
 5 Ria
 Joop
41 Alda
 Hermine
ZTN+1150 
 6 Betty
 Corneille
33 Jan
 Mieke
Z+3150 
 7 Stan
 Wieza
40 Staf
 Guy
ZTZ-3 150
 8 Jef
 Bert
36 Josephine
 Maria
ZTN+1150 
 9 Chris
 Frans
39 Ward
 Frank
Z=110 
 10 Jef
 Jef
35 Hans
 Louis
ZTZ+2150 
 11 Ivo
 Rudy
31 Jan
 Luk
Z+1130 
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Alda
 Hermine
ZTO+1 150
 2 Paula
 Maria
31 Jan
 Luk
W-1100 
 3 Jef
 Jef
33 Jan
 Mieke
N-4 200
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
W+1 140
 5 Ria
 Joop
39 Ward
 Frank
!N-3 500
 6 Betty
 Corneille
42 May
 Mia
W+1 140
 7 Stan
 Wieza
38 Rie
 Julien
W+1 140
 8 Jef
 Bert
34 Mark
 Jan
ZTO= 120
 9 Chris
 Frans
37 Roger
 Marc
W+1 140
 10 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
W= 110
 11 Ivo
 Rudy
36 Josephine
 Maria
W+1 170
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Alda
 Hermine
Z-2 200
 2 Paula
 Maria
31 Jan
 Luk
O-2200 
 3 Jef
 Jef
33 Jan
 Mieke
O-2200 
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
Z-2 200
 5 Ria
 Joop
39 Ward
 Frank
O-3300 
 6 Betty
 Corneille
42 May
 Mia
O-3300 
 7 Stan
 Wieza
38 Rie
 Julien
O-3300 
 8 Jef
 Bert
34 Mark
 Jan
!Z-2 500
 9 Chris
 Frans
37 Roger
 Marc
O-1100 
 10 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
Z-2 200
 11 Ivo
 Rudy
36 Josephine
 Maria
ZTW-3300 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Alda
 Hermine
N+2170 
 2 Paula
 Maria
31 Jan
 Luk
N=420 
 3 Jef
 Jef
33 Jan
 Mieke
N+1170 
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
N+1450 
 5 Ria
 Joop
39 Ward
 Frank
N+2170 
 6 Betty
 Corneille
42 May
 Mia
N+2200 
 7 Stan
 Wieza
38 Rie
 Julien
N-1 50
 8 Jef
 Bert
34 Mark
 Jan
N+1450 
 9 Chris
 Frans
37 Roger
 Marc
N+1170 
 10 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
N+1450 
 11 Ivo
 Rudy
36 Josephine
 Maria
N+1450 
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
41 Alda
 Hermine
!O-3500 
 2 Paula
 Maria
31 Jan
 Luk
Z-2 200
 3 Jef
 Jef
33 Jan
 Mieke
O-150 
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
!W-1100 
 5 Ria
 Joop
39 Ward
 Frank
Z-2 200
 6 Betty
 Corneille
42 May
 Mia
Z+1170 
 7 Stan
 Wieza
38 Rie
 Julien
!O-1100 
 8 Jef
 Bert
34 Mark
 Jan
N=620 
 9 Chris
 Frans
37 Roger
 Marc
Z+1170 
 10 Jef
 Jef
40 Staf
 Guy
Z+1650 
 11 Ivo
 Rudy
36 Josephine
 Maria
!W-3500 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ward
 Frank
ZTO= 120
 2 Paula
 Maria
42 May
 Mia
ZTO-1100 
 3 Jef
 Jef
38 Rie
 Julien
ZTO= 120
 4 Chris
 Bernadette
34 Mark
 Jan
O-1100 
 5 Ria
 Joop
36 Josephine
 Maria
ZTO-1100 
 6 Betty
 Corneille
40 Staf
 Guy
ZTO-1100 
 7 Stan
 Wieza
33 Jan
 Mieke
ZTO= 120
 8 Jef
 Bert
32 Mario
 Julia
ZTO-2200 
 9 Chris
 Frans
35 Hans
 Louis
ZTO= 120
 10 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
W-1100 
 11 Ivo
 Rudy
41 Alda
 Hermine
ZTO= 120
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ward
 Frank
ZTZ+2150 
 2 Paula
 Maria
42 May
 Mia
Z+1110 
 3 Jef
 Jef
38 Rie
 Julien
ZTN+2460 
 4 Chris
 Bernadette
34 Mark
 Jan
ZTN+2460 
 5 Ria
 Joop
36 Josephine
 Maria
Z=110 
 6 Betty
 Corneille
40 Staf
 Guy
ZTZ+1120 
 7 Stan
 Wieza
33 Jan
 Mieke
ZTZ+1120 
 8 Jef
 Bert
32 Mario
 Julia
ZTN+2150 
 9 Chris
 Frans
35 Hans
 Louis
ZTZ+1120 
 10 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
Z=90 
 11 Ivo
 Rudy
41 Alda
 Hermine
ZTZ+2460 
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ward
 Frank
ZTN=90 
 2 Paula
 Maria
42 May
 Mia
ZTN=90 
 3 Jef
 Jef
38 Rie
 Julien
O= 110
 4 Chris
 Bernadette
34 Mark
 Jan
ZTN-2 200
 5 Ria
 Joop
36 Josephine
 Maria
ZTN+3180 
 6 Betty
 Corneille
40 Staf
 Guy
ZTN-1 100
 7 Stan
 Wieza
33 Jan
 Mieke
ZTN=90 
 8 Jef
 Bert
32 Mario
 Julia
ZTN-1 100
 9 Chris
 Frans
35 Hans
 Louis
ZTN-1 100
 10 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
ZTN=90 
 11 Ivo
 Rudy
41 Alda
 Hermine
ZTN-2 200
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
39 Ward
 Frank
ZTZ=400 
 2 Paula
 Maria
42 May
 Mia
ZTN+2460 
 3 Jef
 Jef
38 Rie
 Julien
ZTN=400 
 4 Chris
 Bernadette
34 Mark
 Jan
ZTZ=120 
 5 Ria
 Joop
36 Josephine
 Maria
ZTN-1 50
 6 Betty
 Corneille
40 Staf
 Guy
ZTN=400 
 7 Stan
 Wieza
33 Jan
 Mieke
ZTZ=400 
 8 Jef
 Bert
32 Mario
 Julia
ZTZ=400 
 9 Chris
 Frans
35 Hans
 Louis
ZTZ=400 
 10 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
ZTZ-1 50
 11 Ivo
 Rudy
41 Alda
 Hermine
ZTZ=400 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Mark
 Jan
ZTO+2 460
 2 Paula
 Maria
40 Staf
 Guy
ZTO+2 460
 3 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
ZTO+1 430
 4 Chris
 Bernadette
39 Ward
 Frank
ZTO+2 460
 5 Ria
 Joop
35 Hans
 Louis
ZTO+1 430
 6 Betty
 Corneille
38 Rie
 Julien
ZTO+1 430
 7 Stan
 Wieza
41 Alda
 Hermine
ZTO+2 460
 8 Jef
 Bert
37 Roger
 Marc
ZTO+2 460
 9 Chris
 Frans
33 Jan
 Mieke
ZTO+2 460
 10 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
ZTO+3 490
 11 Ivo
 Rudy
32 Mario
 Julia
ZTO+1 430
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Mark
 Jan
Z=110 
 2 Paula
 Maria
40 Staf
 Guy
ZTW-2100 
 3 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
O= 110
 4 Chris
 Bernadette
39 Ward
 Frank
Z+1140 
 5 Ria
 Joop
35 Hans
 Louis
Z+1140 
 6 Betty
 Corneille
38 Rie
 Julien
Z+1110 
 7 Stan
 Wieza
41 Alda
 Hermine
Z=110 
 8 Jef
 Bert
37 Roger
 Marc
Z=110 
 9 Chris
 Frans
33 Jan
 Mieke
ZTW+1 120
 10 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
ZTW+1 120
 11 Ivo
 Rudy
32 Mario
 Julia
O-150 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Mark
 Jan
ZTZ=400 
 2 Paula
 Maria
40 Staf
 Guy
N-1 50
 3 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
Z-1 50
 4 Chris
 Bernadette
39 Ward
 Frank
Z+1450 
 5 Ria
 Joop
35 Hans
 Louis
N+1140 
 6 Betty
 Corneille
38 Rie
 Julien
Z-1 50
 7 Stan
 Wieza
41 Alda
 Hermine
ZTZ+1430 
 8 Jef
 Bert
37 Roger
 Marc
N=420 
 9 Chris
 Frans
33 Jan
 Mieke
Z+1450 
 10 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
N=420 
 11 Ivo
 Rudy
32 Mario
 Julia
N=420 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
34 Mark
 Jan
W+3 200
 2 Paula
 Maria
40 Staf
 Guy
W+2 170
 3 Jef
 Jef
31 Jan
 Luk
W+3 200
 4 Chris
 Bernadette
39 Ward
 Frank
W+3 200
 5 Ria
 Joop
35 Hans
 Louis
W+1 650
 6 Betty
 Corneille
38 Rie
 Julien
O+1 650
 7 Stan
 Wieza
41 Alda
 Hermine
W+1 650
 8 Jef
 Bert
37 Roger
 Marc
W+3 200
 9 Chris
 Frans
33 Jan
 Mieke
W+3 200
 10 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
ZTW+1 150
 11 Ivo
 Rudy
32 Mario
 Julia
W= 620
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 May
 Mia
N=110 
 2 Paula
 Maria
38 Rie
 Julien
ZTO-4200 
 3 Jef
 Jef
41 Alda
 Hermine
W-150 
 4 Chris
 Bernadette
32 Mario
 Julia
N-1 100
 5 Ria
 Joop
40 Staf
 Guy
N=620 
 6 Betty
 Corneille
36 Josephine
 Maria
O-4200 
 7 Stan
 Wieza
39 Ward
 Frank
N+1140 
 8 Jef
 Bert
35 Hans
 Louis
N-1 100
 9 Chris
 Frans
31 Jan
 Luk
Z=140 
 10 Jef
 Jef
34 Mark
 Jan
W-150 
 11 Ivo
 Rudy
37 Roger
 Marc
Z=140 
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 May
 Mia
ZTN+2180 
 2 Paula
 Maria
38 Rie
 Julien
N=420 
 3 Jef
 Jef
41 Alda
 Hermine
ZTN-1 50
 4 Chris
 Bernadette
32 Mario
 Julia
ZTN+1430 
 5 Ria
 Joop
40 Staf
 Guy
ZTN+1430 
 6 Betty
 Corneille
36 Josephine
 Maria
ZTN+1430 
 7 Stan
 Wieza
39 Ward
 Frank
N=420 
 8 Jef
 Bert
35 Hans
 Louis
ZTZ-2 100
 9 Chris
 Frans
31 Jan
 Luk
ZTN=400 
 10 Jef
 Jef
34 Mark
 Jan
ZTN=400 
 11 Ivo
 Rudy
37 Roger
 Marc
N=420 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 May
 Mia
N=110 
 2 Paula
 Maria
38 Rie
 Julien
N-2 200
 3 Jef
 Jef
41 Alda
 Hermine
N+1140 
 4 Chris
 Bernadette
32 Mario
 Julia
O= 110
 5 Ria
 Joop
40 Staf
 Guy
N-3 300
 6 Betty
 Corneille
36 Josephine
 Maria
W-1100 
 7 Stan
 Wieza
39 Ward
 Frank
N+1140 
 8 Jef
 Bert
35 Hans
 Louis
N-3 300
 9 Chris
 Frans
31 Jan
 Luk
N=110 
 10 Jef
 Jef
34 Mark
 Jan
N=110 
 11 Ivo
 Rudy
37 Roger
 Marc
ZTZ-2 200
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
42 May
 Mia
O+1 450
 2 Paula
 Maria
38 Rie
 Julien
O+1 450
 3 Jef
 Jef
41 Alda
 Hermine
O+1 450
 4 Chris
 Bernadette
32 Mario
 Julia
O+1 450
 5 Ria
 Joop
40 Staf
 Guy
O+1 450
 6 Betty
 Corneille
36 Josephine
 Maria
O+1 450
 7 Stan
 Wieza
39 Ward
 Frank
O-150 
 8 Jef
 Bert
35 Hans
 Louis
W+2 480
 9 Chris
 Frans
31 Jan
 Luk
O+1 480
 10 Jef
 Jef
34 Mark
 Jan
W+2 480
 11 Ivo
 Rudy
37 Roger
 Marc
O+2 480
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
ZTW+1 630
 2 Paula
 Maria
34 Mark
 Jan
ZTO+1 630
 3 Jef
 Jef
39 Ward
 Frank
ZTO+1 630
 4 Chris
 Bernadette
42 May
 Mia
ZTO= 600
 5 Ria
 Joop
38 Rie
 Julien
ZTO+1 630
 6 Betty
 Corneille
41 Alda
 Hermine
ZTW= 600
 7 Stan
 Wieza
37 Roger
 Marc
ZTO+1 630
 8 Jef
 Bert
33 Jan
 Mieke
ZTO+2 660
 9 Chris
 Frans
36 Josephine
 Maria
ZTO-1100 
 10 Jef
 Jef
32 Mario
 Julia
ZTO= 600
 11 Ivo
 Rudy
35 Hans
 Louis
ZTW= 600
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
Z=140 
 2 Paula
 Maria
34 Mark
 Jan
O-1100 
 3 Jef
 Jef
39 Ward
 Frank
O-2200 
 4 Chris
 Bernadette
42 May
 Mia
Z-1 100
 5 Ria
 Joop
38 Rie
 Julien
Z+1140 
 6 Betty
 Corneille
41 Alda
 Hermine
ZTO-3300 
 7 Stan
 Wieza
37 Roger
 Marc
Z+1170 
 8 Jef
 Bert
33 Jan
 Mieke
Z-1 100
 9 Chris
 Frans
36 Josephine
 Maria
O-2200 
 10 Jef
 Jef
32 Mario
 Julia
O-1100 
 11 Ivo
 Rudy
35 Hans
 Louis
Z=110 
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
ZTN+1120 
 2 Paula
 Maria
34 Mark
 Jan
Z-1 50
 3 Jef
 Jef
39 Ward
 Frank
ZTZ-1 50
 4 Chris
 Bernadette
42 May
 Mia
ZTN=120 
 5 Ria
 Joop
38 Rie
 Julien
ZTN+1120 
 6 Betty
 Corneille
41 Alda
 Hermine
ZTZ+2150 
 7 Stan
 Wieza
37 Roger
 Marc
O= 110
 8 Jef
 Bert
33 Jan
 Mieke
ZTW-2100 
 9 Chris
 Frans
36 Josephine
 Maria
ZTN=90 
 10 Jef
 Jef
32 Mario
 Julia
ZTZ+2150 
 11 Ivo
 Rudy
35 Hans
 Louis
ZTZ+1120 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Armand
 Louis
40 Staf
 Guy
O-150 
 2 Paula
 Maria
34 Mark
 Jan
ZTO+1 120
 3 Jef
 Jef
39 Ward
 Frank
O= 420
 4 Chris
 Bernadette
42 May
 Mia
O= 420
 5 Ria
 Joop
38 Rie
 Julien
O-150 
 6 Betty
 Corneille
41 Alda
 Hermine
O= 420
 7 Stan
 Wieza
37 Roger
 Marc
O= 420
 8 Jef
 Bert
33 Jan
 Mieke
O+1 450
 9 Chris
 Frans
36 Josephine
 Maria
W= 420
 10 Jef
 Jef
32 Mario
 Julia
W-150 
 11 Ivo
 Rudy
35 Hans
 Louis
O= 420