Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

27 april 2011

1. Financieel verslag

Goedgekeurd.

2. Boxmeer (28 mei 2011)

Martijn regelt de inschrijvingen. Personen die meegaan betalen € 15,00. Chauffeurs krijgen een brandstofvergoeding.

3. Prijzentornooi beginners (31 mei 2011)

Er is geen flyer nodig. Martijn zal de deelnemers persoonlijk aanspreken.
We hopen op een 11 à 12 tafels.

4. Feestjaar: marathon (9 juli 2011)

Aanvangsuur: 11 u.
Inschrijving: € 25,00 voor leden van Retie, € 30,00 voor niet-leden
Einddatum: 21 juni 2011

De inschrijving is beperkt tot maximaal 22 paren. Er worden drie sessies gespeeld van telkens 7 x 4 boards. Indien er een teveel is aan deelnemers, krijgen leden van Retie voorrang.

Flyer zal verspreid worden vanaf half mei.

5. Kroegentocht (17 september 2011)

Vanaf dit jaar worden bronzen medailles aan de winnaars uitgereikt, omwille van de abnormaal hoge zilverprijs. Bovendien hebben we ook nog een aantal bronzen medailles in voorraad. Helaas valt nu ook het verrassingspakket kruiden weg.

Luc neemt de organisatie op zich. Martijn speelt mee, maar zal Luc bijstaan waar de arbitrage dit vereist.

6. Wekelijkse bridge

Een aantal paren spelen te traag, waardoor de bridgeavonden al te vaak tot een halfuur uitlopen. We proberen hieraan iets te doen met volgende maatregelen:

Elke ronde opnieuw een klok. Wie bij het afgaan van de klok nog niet aan het spelen is, moet de actieve ronde dadelijk beëindigen. Het bord wordt ingegeven als "NG" (niet gespeeld) m.b.v. de 0-toets op de bridgemates. Let op: dit is niet hetzelfde als 50% of "Pas"! Een niet gespeeld spel telt niet mee bij de berekening van het eindresultaat. (Je gemiddelde wordt zo op 27 giften berekend i.p.v. op 28 giften.)

We wijzen de spelers erop het nakaarten achterwege te laten tot de ronde is beëindigd.

Rokers moeten bij het wisselen-signaal dadelijk naar binnen komen.

7. Viertallen-competitie

Luc schrijft drie ploegen in:
- Retiese 1: kapitein Luc Dijckmans
- Retiese 2: kapitein Lowie Dijckmans
- Retiese 3: kapitein Martijn Verstraelen

Er worden nieuwe schermen gemaakt voor volgend seizoen.

8. Aanschaf dupliceermachine

Het bestuur besluit over te gaan tot de aankoop van een dupliceermachine. Deze machine kan kaarten automatisch schudden en delen. Een aantal leden van het bestuur zijn naar Knokke-Heist afgezakt om de werking van deze machine te evalueren. Kort samengevat: we waren allen onder de indruk van dit staaltje techniek.

Enkele voordelen:
- kaartherkenning gebeurt optisch, door uitlezing van het getal en het symbool;
- het herkent alle kaarten, ook Franse, die we nog in voorraad hebben;
- de kaartverdelingen kunnen op onze website worden geplaatst;
- ook het maximaal te behalen contract kan op de site worden gezet;
- simultaan spelen (ook met drie simultaan) vormt voortaan geen probleem meer;
- indien de kaarten 14-12 blijken te zitten, wordt het betreffende board opnieuw gegeven, zonder dat we iemand moeten zoeken om de kaarten terug goed te steken
- zeer robuust ontwerp

9. Allerlei

Het beginnerstornooi in Beveren vindt plaats op 15 mei. Voor onze club nemen het echtpaar Oppenberg en Hans Tielens - Wim Dijckmans deel. Martijn gaat mee ter begeleiding.

Kroegentocht in Geel op 21 mei 2011.

Aardbeientornooi in Hoogstraten op 28 mei 2011.

Jef Van den Put start met een nieuwe bridgecursus op dinsdag 20 september 2011.