Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

What's in the name?


De benaming ‘Hartenvier’ en het bijhorend logo, staan symbool voor gelijkheid en vriendschap, sportiviteit en fairplay, soliditeit en stabiliteit. Stuk voor stuk noodzakelijke pijlers voor een ‘brain-sportclub’.

”Harten” is niet alleen één van de majeurkleuren van het bridgespel, maar verwijst expliciet naar ‘hart’, als universeel symbool voor vriendschap en liefde, voor oprechtheid en rechtschapenheid (= fairplay). Talloze uitdrukkingen uit het dagelijks taalgebruik getuigen hiervan…

Het cijfer “vier” duidt er o.m. op dat bridge wordt gespeeld met vier spelers of een veelvoud ervan. Maar vooral werd het in de loop der tijden beschouwd als een magisch getal, vol van symbolische betekenissen. Voor ‘4’ gold het symbolisme van de universele wet, dat alles omvat: het heelal, de ruimte, de tijd en de stof. Het werd synoniem van kracht en gerechtigheid.
Denken we b.v. aan de vier elementen van Aristoteles (water, vuur, aarde, lucht), de vier seizoenen en de vier hemelstreken, de vier maanstanden, de vier primaire eigenschappen waaraan de mens alles toetst, de vier morele bekwaamheden waarop praktisch alle godsdiensten zijn gegrond,…

Als bijkomend logogram kozen we logischerwijze voor de “tetraëder” (ruimtelijk viervlak, met gelijkzijdige driehoeken). Deze staat symbolisch voor gelijkheid, soliditeit = degelijkheid en betrouwbaarheid, en stabiliteit. We verklaren nader.
Reeds in de Oudheid trok het cijfer 4 de aandacht van de eerste wiskundigen. Pythagoras (de man van het ‘ezelsbruggetje’ zaliger gedachtenis) en zijn leerlingen legden als eersten een verband tussen cijfers en vormen. Zo werd cijfer 1 verbeeld door een punt; cijfer 2 door twee punten t.t.z. een rechte lijn. Het cijfer 3 werd aanschouwelijk gemaakt door een driehoek, en verbeeldde dus een vlak. Ze gingen nog verder en projecteerden het cijfer 4 in de ruimte, gesymboliseerd door een tetraëder.
Zo werden de vier meetkundige hoofdbegrippen – punt, lijn, vlak en ruimte – aangeknoopt aan de reeks van de eerste vier getallen. Het feit dat de som van deze cijfers bovendien gelijk was aan de decade – het getal 10 als bron van alle andere getallen – vervulde hen met ontzag. Ze noemden het de ‘de heilige tetraktys’

Voor zover de symboliek die schuil gaat achter de naam van de B. C. R. Hartenvier: ‘Gelijkheid en vriendschap, sportiviteit en fairplay, stabiliteit’. We hopen dat ieder clublid zich hierdoor zal laten leiden…

NOTA: We danken de Heemkundige Kring van Retie, en vooral onze dorpsgenoot ere-senator Zefa Raeymaekers (zus van Louis) voor de creatieve inbreng.