Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Kort historisch overzicht


De Retiese Bridgeclub bestaat reeds vanaf 1971.
Dr. Populaire was toen voorzitter van het Davidsfonds. Na afloop van de boekenbeurs kwam hij in gesprek met twee grote kaartliefhebbers Louis Van den Eynde en Roger Van den Put.
Er werd uiteindelijk afgesproken een bridgeclub op te richten.
Louis en Roger zouden voor leerlingen-bridgers-in-spe zorgen en na enkele weken hadden zij een 20-tal kandidaten gevonden om de eerste pasjes in het bridgen te zetten.
Dr. Populaire zou de lessen geven. Hij was een zeer goed bridger en één van de weinigen in Retie die toen wist wat bridgen was.
De lessen gingen door in "De Ploeg" en wij mogen zeggen en schrijven: "Dr. Populaire leerde Retie bridgen." De eerste jaren werd er gebridged in "De Ploeg", maar door omstandigheden hebben wij nog enkele andere locaties gekend: bij Maria van den Dorser en in de Kleynhoeve.
Sinds enkele jaren is ons clublokaal gehuisvest in "Sportcomplex Den Bempd".
Vanaf het ontstaan van onze club is er elke donderdagavond een clubavond georganiseerd waar bridgers vooral uit Retie en de nabije omgeving aan deelnemen. Het prijzentornooi, de tweede zaterdag van maart, is zowat het hoogtepunt van elk werkjaar. Dit tornooi is vooral gekend en gewaardeerd omwille van zijn unieke prijzentafel.
De laatste jaren kende onze club een enorme groei en bloei zodat een speciale oefenavond voor beginners zich opdrong. Deze gaat vanaf juni 2006 door op dinsdagavond en is enkel toegankelijk voor beginnende bridgers.
Nog in 2006 heeft de club voor de eerste maal het "Herdenkingstornooi Louis Raeymaekers" ingericht. Dit is een bridgewedstrijd bedoeld als eerbetoon aan Louis Raeymaekers, geboren Retienaar en één van de beste bridgespelers die Vlaanderen ooit heeft gekend.
Sinds september 2007 heet onze club officieel: "Bridgeclub Retie Hartenvier".
Hoe deze naam gegroeid is, kan je hier lezen.
Vanaf 2007 hebben wij een jumelage aangegaan met een bridgeclub uit Boxmeer. Het is elk jaar een hartelijke ontmoeting met een bridge-interland waar naar uitgekeken wordt.
Ondertussen telt de BCR Hartenvier meer dan 100 leden. Wij hebben twee volwaardige clubavonden uitgebouwd en door aan te sluiten bij de VBL (Vlaamse Bridge Liga) hebben wij de BCR Hartenvier na al die jaren op de bridgekaart gezet.
Het werkjaar 2010-2011 stond volledig in het teken van ons 40-jarig bestaan. Naast de jaarlijks terugkerende organisaties hebben wij met extra activiteiten zoals het koeskestornooi en de marathon geprobeerd onze club extra in de aandacht te brengen.
Wij hebben als bestuur vooral aandacht voor:
- zorgen voor een aangename sfeer tijdens de clubavonden en tornooien
- goed lokaal en het nieuwste materiaal
- degelijke organisatie van de tornooien
- elk jaar in september start van een beginnerscursus
- opvang en begeleiding van beginnende spelers: recreatief bridgen, ervaring opbouwen
Succes van de club daalt niet als hemels manna neer: er moet hard voor gewerkt worden.
Wij mogen met enige fierheid zeggen dat wij op dit ogenblik een bloeiende vereniging zijn in een kleine , landelijke gemeente.