Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

28 september 2011

1. Financieel verslag

Goedgekeurd.

2. Evaluatie voorbije activiteiten

Onze marathon van 9 juli 2011 werd als zeer succesvol ervaren. Getuige hiervan de vele felicitaties aangaande de heerlijke hapjes en maaltijden, en de vlotte organisatie.

De organisatie en het verloop van onze kroegentocht (17 september 2011) heeft zijn succes ondertussen wel bewezen. Eén van de minpuntjes die we meenemen ter verbetering: het was nogal lang wachten op de uitslag. We trachten maatregelen te treffen om volgend jaar niet hetzelfde mee te maken.

3. Koeskestornooi (29 oktober 2011)

De inschrijvingen worden, net zoals de kroegentocht, op het internet opgevolgd. Aanvangsuur: 13u30. Aanwezig zijn om 13u15. De inschrijvingen lopen tot 21 oktober.

4. Allerlei

Jef Van den Put startte met een nieuwe bridgecursus. 10 cursisten nemen hieraan deel, waarvan 3 zich hebben ingeschreven door het lezen van de advertenties in de krant.

Masterpoints worden vanaf nu per kwartaal doorgegeven aan de VBL (samen met het updaten van de goudpunten- en aanwezigheidslijst op onze website).

Voor onze 3 viertallen proberen we nieuwe Engelse kaarten te verkrijgen (zonder barcodes).

Op dinsdag 1 november wordt er gespeeld in de wekelijkse dinsdag-sessies. Martijn verwittigt de spelers.

De ledenlijst 2011-2012 werd opgesteld en op de site gezet.