Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

21 augustus 2019

1. Goedkeuring verslag 10 februari 2019

Louis Wens wordt kapitein.

2. Nieuw bestuurslid

De voorzitter heet Hans Tielens welkom in het bestuur.

3. Financieel verslag

Gezond.

Openstaande goudpunten dinsdag: 12312 = 1231,20 EUR
Openstaande goudpunten donderdag: 25299 = 2529,90 EUR

4. Korte evaluaties

4.1 Prijzentornooi donderdag en dinsdag

Alles is goed verlopen.

4.2 Boxmeer

Alles is goed verlopen. Mie gaat vanaf volgend jaar rechtstreeks de communicatie doen met Johan van Oers. Het is mogelijk om een versnapering te voorzien bij ontvangst. (Cake en koffie.)

4.3 Marathon

Wat het eten betreft: kan het meer presentabel aangeboden worden? Wat wel gevraagd werd was kroketten ipv frieten. Misschien 50/50? We laten volgend jaar voor het avondeten groenteschotels maken en leveren.

4.4 Voorrang inschrijving Retiese leden

Jef Van den Eynde heeft commentaar gekregen van iemand die zei dat de leden van Retie voorrang kregen en daarom niet inschreef. We schrappen deze tekst van alle flyers. We gaan het puur praktisch aanpakken: we beginnen door de eerste 2 weken de flyer enkel binnen Retiese, Geel, Kasterlee en Gierle te verspreiden. De overige clubs (Hoogstraten, Lommel, …) schrijven we iets later aan. Luc contacteert Ivo Corten en Maria Noyens om ze te verspreiden onder hun leden.

5. Kroegentocht 21 september

Luc heeft flyers gemaakt. Vanaf morgen beginnen we met de flyers te verspreiden en de inschrijvingen. Jef Van den Eynde zorgt opnieuw voor kruidenpakketten.

Cafés:
- De Ster [3] (Luc)
- Den Bazaar [3] (Jef)
- Amelie [2] (Jef)
- Kor [2] (Jef)
- Gildenhuis [3] (Luc)
- Villa Tilia [3] (Jef)
- De Ploeg [2] (Jef – via Louis Dijckmans)
- Limonat [3] (Luc)
- Foli-A (reserve)

6. Nieuw lokaal

Den Bempd sluit in maart/april 2020. De competitie zou hier nog wel afgewerkt kunnen worden.
Jef Van den Eynde is al bij de burgemeester geweest en heeft het probleem voorgelegd.

Waaraan we denken:
- Gemeentelijk Sportpark ‘t Vossekot (voetbal, korfbal, tennis) (Jef)
- Retiese Feesthallen (Jef)
- Corsendonck De Linde (Jef)
- Het Lindenhof (Luc)
- ’t Veldt (Luc)

7. 50 in ‘20

De Retiese Bridgeclub bestaat 50 jaar in 2020. We plannen op zaterdag 20 juni 2020 (?) een bridgedrive ’s namiddags. We nodigen de burgemeester uit, alsook de voorzitters van de VBL en de BBF. Ook enkele oud-bridgers willen we uitnodigen.

In de loop van de namiddag zal de pers (hopelijk) ook komen, waarbij er een receptie komt voor de genodigden en de spelers.

Om 18 u. is er een barbecue voor alle leden van Retiese en de genodigden.

Er is een voorakkoord met de vakschool van Geel om alles te komen verzorgen, met dank aan Jef Van den Eynde.

De voetbalkantine is al vastgelegd.

Bijkomend gaan we een groot tornooi organiseren, ook in de voetbalkantine. Een tornooi à la Corsendonk. (Best de tweede of de derde zaterdag van augustus.)

Het bestuur werd ook uitgenodigd op het gemeentehuis voor een receptie.

Hiervoor wordt nog een aparte vergadering belegd.

8. Data evenementen volgend seizoen

- Kroegentocht: zaterdag 21 september 2019
- Koeskestornooi: zaterdag 26 oktober 2019
- Prijzentornooi donderdag: zaterdag 21 maart 2020
- Boxmeer: zaterdag 9 mei 2020
- Prijzentornooi dinsdag: dinsdag 26 mei 2020
- Marathon: zaterdag 11 juli 2020

Martijn doet het nodige om ze in de kalender op de website te zetten.

9. Rondvraag

De vraag werd gesteld of het niet mogelijk is om met een soort tienbeurtenkaart te werken om het inschrijvingsgeld voor 10 avonden in één keer te ontvangen en te registreren via een stempelkaart. Voorlopig zien we dit niet zitten, maar het is iets om over na te denken in de toekomst.

Vervolglessen gaan gegeven worden door Luc Dijckmans. De bedoeling is om enkel spelers die het basissysteem goed beheersen te hebben. Het basisidee is om op woensdagavond 7 of 8 lessen te geven. Daarna zouden er nog 4 lessen kunnen komen voor de cursisten van vorig jaar met herhaling en licht gevorderde speeltechnieken. Het programma zou op voorhand bekend gemaakt worden en de spelers kiezen zelf of ze komen of niet. Betaling per les.

Martijn stelt voor om ook de uitkomsten in de Bridgemates in te geven. Tenslotte hebben we de kaartverdelingen al. Dit kan analyses van de contracten alleen maar ten goede komen. Om dit op de site weer te geven moet Luc eerst nog een aanpassing uitvoeren aan zijn programma.

10. Volgende vergadering

De volgende vergadering zal plaatsvinden op zondag 17 november 2019 om 10.00 uur.

Hoofdagendapunten:
- Stand van zaken: nieuw lokaal
- 50 jarig bestaan