Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

19 juni 2020

1. Verslag vorige vergaderingen

Het verslag van de vorige vergaderingen worden goedgekeurd. Jammer genoeg is er door de coronacrisis weinig van in huis gekomen.

2. Kasverslag

Er zijn weinig bewegingen gebeurd op de rekeningen.

3. Prijzentornooien

We stellen het prijzentornooi uit tot volgend jaar.

4. Kroegentocht

De kroegentocht zal dit jaar ook niet doorgaan.

5. Koeskestornooi

Ook het koeskestornooi stellen we dit jaar uit. Heel misschien gaat dit toch nog door, want het is makkelijker ‘last minute’ te organiseren.

6. Boxmeer

We stellen 15 mei 2021 voor. Een alternatieve mogelijkheid is 22 mei 2020.

7. Viertallen

Retiese 3 speelt niet meer mee volgend seizoen.
Retiese 2 zou in Liga 2 kunnen spelen.
Retiese 1 blijft in Liga 1.

Luc schrijft de 2 teams in.

De viertallencompetitie gaat door in het Gildenhuis. We krijgen van de uitbater ruimte om het materiaal te zetten.

De oude computer van de bridgeclub komt in het Gildenhuis te liggen om uitslagen door te geven.

8. Viering

Voorlopig plannen we deze in op 19 juni 2021, met als alternatief 12 juni 2021.

Op dat moment geven we Lidy en Maria ook een cadeautje.

9. Verhuis

We wachten natuurlijk met de concrete verhuis tot het gesprek en details met de voetbal volledig is.

10. Lessen

Luc en Martijn zien het nog altijd zitten om de lessen te geven. We denken eraan om Vijfkaart Hoog te geven. Luc en Martijn gaan hierover nog samenzitten.

11. Opstart bridgeavonden met veiligheidsmaatregelen

De VBL heeft een protocol doorgestuurd naar alle clubs. We vinden het nog niet opportuun om al te starten, want met al de maatregelen is veel van het plezier van bridge verdwenen.

We starten dus al zeker niet op 1 juli. Voorlopig houden we het op 1 september. In ons achterhoofd houden we ten vroegste 1 augustus.

Zodra we een datum hebben waarop we starten, vertrekt er een enquête waarbij we vragen of de leden zouden komen of niet, als we handgel voorzien, mondmaskers, enz… (zie protocol VBL).

12. Lidgelden

We gaan dit jaar geen lidgeld voor Retiese vragen. (€ 10)
Alle leden die vorig jaar lid waren, zijn automatisch ook lid dit jaar.

De lidgelden van de VBL moeten binnenkort wél geïnd worden.

13. Varia

Martijn gaat met terugwerkende kracht de goudpunten bevriezen vanaf 12 maart. Voorlopig bevrozen tot 1 september, d.w.z. dat ze in plaats van na 6 maanden vervallen, pas na 10 maanden en 2 weken vervallen. Misschien de goudpunten niet laten vervallen zolang mensen lidgeld van Retiese betalen?

Voorstel: goudpunten vervallen niet voor mensen die lidgeld van Retiese én de VBL betalen; niet-leden spelen nog altijd voor 600 punten, en verliezen hun punten nog steeds na 6 maanden.
Dit moet op de website aangepast worden.

Dit jaar keren we geen aanwezigheidspunten uit.